‘Waarde-volle zorg’ geeft een richting om na te denken over goede zorg. En te werken aan een samenleving waar iedereen een bijdrage mag leveren. Dat mag ieder op zijn eigen manier doen. ‘Waarde-volle zorg’ biedt ruimte om hier vanuit de lokale context invulling aan te geven. Waarbij de invulling van ‘waarde-volle zorg’ van plaats tot plaats zal verschillen. Omdat iedere situatie nu eenmaal anders is.

Lees hieronder verder voor specifieke informatie wat je hiermee kunt als:

  • Cliëntenraad
  • Cliënt
  • Zorginstelling
  • Gemeente/verzekeraar
  • Maatschappij

Cliëntenraad

‘Waarde-volle zorg’ geeft cliëntenraden sturing bij het werk. Door steeds na te denken wat van waarde is voor mensen gaat het weer over mensen. En kan de cliëntenraad zich concentreren op verbeteringen, waar mensen in de praktijk wat van merken. Het helpt om van de systeemwereld naar de leefwereld te komen.

 

Cliënt

LOC heeft diverse hulpmiddelen gemaakt, waarmee mensen kunnen bepalen wat voor hen van waarde is. Daarmee kunnen mensen krachtiger aangeven wat zij belangrijk vinden in hun leven. Dat helpt om de zorg en ondersteuning beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van mensen.

 

Zorginstelling

Veel bestuurders/managers, zorgverleners en toezichthouders zoeken hoe zij de zorg kunnen verbeteren. Vaak leiden allerlei systeemzaken nogal af van waar het werkelijk om gaat. Zoals: protocollen, verantwoording en het invullen van formulieren. Maar ook invoering van nieuwe wet- en regelgeving. ‘Waarde-volle zorg’ helpt om te focussen waar het echt over gaat. Namelijk zorg en ondersteuning, die mensen helpen hun leven te leiden.

 

Gemeente/verzekeraar

Bij de inkoop van zorg en ondersteuning moet het over mensen gaan. Net als zorgorganisaties hebben verzekeraars en gemeenten veel met regels en wetten te maken. ‘Waarde-volle zorg’ helpt om het gesprek aan te gaan wat mensen echt nodig hebben. En op basis daarvan zorg en ondersteuning in te kopen.

 

Maatschappij

LOC is begonnen bij ‘waarde-volle zorg’, maar het gaat eigenlijk over ‘waarde-vol leven’. Want wat we in ‘waarde-volle zorg’ verwoord hebben gaat ook over onderwijs. Over werk en inkomen. Over wonen. Kortom over het leven. Waarde-volle zorg helpt om na te denken hoe we anders kunnen organiseren. Zodat mensen gelukkiger worden en zich gekend en gezien voelen. We sluiten daarmee mensen niet langer uit. Iedereen kan een waarde-volle bijdrage leveren aan de maatschappij.

 

VRAGEN OF SUGGESTIES?

Laat het graag weten via onze Vraagbaak:

030 284 32 00 / vraagbaak@loc.nl. 

Bedankt!

UITWISSELEN & LOC-NIEUWS

Over dit onderwerp wordt ook informatie uitgewisseld op dit platform, door mensen uit het netwerk van LOC die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn.

Zo vind je hier blogs en gesprekken. Zelf tips, suggesties, vragen of ervaringen delen kan daar ook.

Het laatste LOC-nieuws vind je er ook.

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen