Algemene informatie

Op vrijdag 10 november 2017 van 10.00u – 17.30u vindt met steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam het landelijk congres Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen plaats.

Waarom dit congres?

Met dit congres geven we gehoor aan een door de Tweede Kamer in 2016 aangenomen motie. Daarin wordt de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verzocht om samen met ouderorganisaties, de VNG, Jeugdzorg Nederland en de rechtspraktijk een Actieplan waarheidsvinding te ontwikkelen. Bij formele monitoring en klachtenanalyse is geconstateerd dat drie jaar na de transitie de informatievoorziening in de jeugdrechtsketen nog steeds niet voldoet aan de voorgeschreven professionele kwaliteitscriteria.

Wat levert het op?

Het congres volgt op een vijftal regiobijeenkomsten waar met name jongeren en ouders hun ervaringen over dit onderwerp hebben gedeeld. Dit landelijke congres biedt door zijn opzet volop de gelegenheid om alle betrokkenen bij de jeugdrechtsketen met elkaar in gesprek te laten gaan. Daarbij worden ervaren knelpunten en mogelijke verbeterpunten geïnventariseerd met betrekking tot de informatie die ten grondslag ligt aan de beslissingen van de kinderrechter en de tenuitvoerlegging daarvan, maar ook aan het daaraan voorafgaande ‘vrijwillige’ kader. De opbrengsten van zowel de regiobijeenkomsten als van het congres moeten uitmonden in een ontwikkelagenda voor het Actieplan waarheidsvinding.

Uw expertise is hard nodig

Deelname aan het congres is gratis en op uitnodiging. Genodigden voor dit congres hebben voorrang en er is maar beperkt plaats. Vol = vol.

Update 8 november 2017: het congres is VOL.  

Publicaties Waarheidsvinding

LOC heeft in januari 2018 twee publicaties uitgebracht over n.a.v. Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen.

De eerste publicatie is een samenvatting van alle inbreng die tijdens de regiobijeenkomsten is opgehaald. Daarnaast hebben we een korte aanvulling geschreven met aanvullende informatie die tijdens het congres van 10 november naar voren is gekomen. 

Publicatie regiobijeenkomsten:

Publicatie congres:

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen