Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over een specifiek onderwerp. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Wat zijn was- en broodkosten?

Als bewoners van een zorgorganisatie zelf hun was doen of hun eigen brood kopen, dan kunnen ze daar in een aantal gevallen een vergoeding voor krijgen. Die vergoeding wordt aangeduid met: was- en broodkosten.

Van oorsprong golden er verschillende regels voor verschillende soorten zorginstellingen (verzorgings- en verpleeghuizen). Die zijn in de loop der tijd meer op elkaar afgestemd. Dat heeft ook gemaakt dat bewoners die voor 2009 in een zorginstelling zijn komen wonen met andere regels te maken hebben, dan zij die er daarna zijn komen wonen. Lees meer over welke regels waar gelden en hoe het precies werkt op de pagina: wat je hiermee kunt.

Visie 'waarde-volle zorg'

Vanuit de visie op ‘waarde-volle zorg’ stelt LOC dat mensen over voldoende geld moet beschikken. Want als je niks of te weinig hebt, dan doet dat afbreuk aan wat je kunt doen in en met je leven. En dus ook aan het plezier dat je beleeft.

Als we te weinig inkomsten hebben, dan heeft dat dus direct invloed op onze levenskwaliteit. En dat maakt dat je op den duur minder goed in je vel zit. Wat weer gevolgen heeft voor je gezondheid. En hoe minder gezond je je voelt, hoe vaker je weer een beroep moet doen op zorg. En zo is de cirkel rond. Op basis van deze hele eenvoudige redenering stelt LOC dus dat mensen voldoende inkomsten moeten hebben. Want dan kunnen zij betekenis geven aan hun leven. En dat houd je langer gezond.

Bestedingsruimte

Mensen die in zorgorganisaties wonen, hebben een zogeheten 'zak- en kleedgeld'. Omdat dat zeer minimale bedragen zijn, is LOC van mening dat vergoedingen zoals de was- en broodkosten essentieel zijn voor mensen. Op die manier wordt hun bestedingsruimte niet nog kleiner wat weer uitmaakt voor hun kwaliteit van leven.

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen