WERK EN INKOMEN

Op deze pagina's vind je alle gesprekken, blogs en nieuws over het onderwerp 'werk en inkomen'. En ook handige publicaties, die daarmee te maken hebben.

Andere platformleden
Deelnemers aan het platform laten via hun profiel of in gesprekken vaak weten wat ze graag uit het LOC-netwerk willen halen. Of wat ze in de aanbieding hebben. Je vindt hier een overzicht van de leden, die interesse hebben in het onderwerp 'werk en inkomen'.

Elkaar makkelijk vinden
Heb je zelf ook een profiel, en kom je iemand tegen met wie je graag in contact zou komen, dan kun je dat ter plekke met elkaar leggen.

Overige informatie ook goed vindbaar
Op de verzamelpagina's staan doorverwijzingen (via de knop 'Meer...').  Je vindt niet altijd meteen meer informatie. De functie hiervan is dat berichten goed vindbaar blijven, ook als ze op enig moment  niet meer direct op de verzamelpagina getoond worden.

Platformleden die dit interessant vinden

Gesprekken

Blogs

Nieuws

VISIE 'WAARDE-VOLLE ZORG'

Ieder mens heeft het recht op het ontwikkelen van de eigen mogelijkheden en vaardigheden. En op een volwaardige plaats als burger in de samenleving.

Waarde-vol werken

LOC vindt dat werk zich moet richten op waarden van mensen. Die bepalen wat ze belangrijk vinden en wat niet. En wat ze kunnen bijdragen. En dat verschilt per mens.

Oog voor kwetsbaarheid

LOC heeft ook oog voor de kwetsbaarheid van mensen. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun leven. Hoe veel verantwoordelijkheid iemand kan dragen, verschilt per mens.

Verantwoordelijk

Zo kunnen mensen door aandoeningen niet altijd verantwoordelijk zijn voor alles in hun leven. Mensen die te maken krijgen met GGz-problematiek ondervinden vaak (tijdelijke of structurele) nadelige gevolgen in relatie tot hun arbeids- en maatschappelijke participatie.

Toeleiding naar (vrijwilligers) werk en de mogelijkheid tot gerichte (her)scholing zijn dan een vereiste. Ook (zwerf)jongeren, die te maken hebben met psychische problemen, moeten ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen bij het vinden van passende werkgelegenheidstrajecten.

Bijdrage aan de samenleving


Waarde-volle zorg gaat om uitvinden wat kan en past bij elk mens, ook in relatie tot het vinden van werk. Wat is van waarde voor iemand? Wat heeft iemand nodig om zijn of haar werk goed te kunnen doen? En hoe kan iemand van daaruit een bijdrage leveren aan de samenleving?

In het LOC-kenniscentrum kun je meer vinden over dit onderwerp.

Publicaties LOC

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen