Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over een specifiek onderwerp. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Over werk & inkomen

Werk geeft betekenis en zin aan het leven, of dat nu betaald of onbetaald is. Werk is in veel verschillende opzichten belangrijk. Werk geeft je een reden om in de ochtend uit je bed te komen, om sociale contacten op te doen/te onderhouden en een kans om het beste uit jezelf te halen. LOC vindt het belangrijk dat mensen met een kwetsbaarheid (meer) invloed krijgen op de vorm en inhoud van het werk. En dat een eerlijke behandeling voorop staat.

 

Visie 'waarde-volle zorg'

Ieder mens heeft het recht op het ontwikkelen van de eigen mogelijkheden en vaardigheden en een volwaardige plaats als burger in de samenleving. Het gaat erom dat ieder mens lichamelijk, geestelijk én sociaal zo gelukkig mogelijk is. LOC vindt dat werk zich moet richten op waarden van mensen. Die bepalen wat ze belangrijk vinden en wat niet. En dat verschilt per mens. LOC heeft ook oog voor de kwetsbaarheid van mensen. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun leven. Hoe veel verantwoordelijkheid iemand kan dragen, verschilt per mens.

Zo kunnen mensen door aandoeningen niet altijd verantwoordelijk zijn voor alles in hun leven. Mensen die te maken krijgen met GGz-problematiek ondervinden vaak (tijdelijke of structurele) nadelige gevolgen in relatie tot hun arbeids- en maatschappelijke participatie. Toeleiding naar (vrijwilligers) werk en de mogelijkheid tot gerichte (her)scholing zijn dan een vereiste. Ook (zwerf)jongeren met mentale problematiek dienen ondersteuning en begeleiding te krijgen bij het vinden van passende werkgelegenheidstrajecten.

Waarde-volle zorg gaat om uitvinden wat kan en past bij elk mens, ook in relatie tot het vinden van werk. Wat is van waarde voor hem of haar? Wat heeft iemand nodig om zijn of haar werk goed te kunnen doen? En hoe kan iemand van daaruit een bijdrage leveren aan de samenleving?

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen