...en wat we bieden.

LOC heeft veel producten en diensten om het gesprek over vrijheid en veiligheid te bevorderen. Onder andere hebben we een eenvoudige tool ontwikkeld, waarmee zorgorganisaties de (brand)veiligheid in kaart kunnen brengen. Deze nodigt uit om als cliëntenraad, ondernemingsraad, raad van toezicht en raad van bestuur het gesprek aan te gaan over (brand)veiligheid. LOC is betrokken geweest bij de handreiking veilige zorgrelatie en handreikingen over veilige toediening van medicijnen. LOC heeft een cursus patiëntveiligheid. En LOC is nauw betrokken bij het terugdringen van drang en dwang/vrijheidsbeperking. Zo geven we de mening van cliënten over de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang. We hebben een proef gedaan, waarbij we in een verpleeghuis met alle betrokkenen zijn gaan werken aan vrijheid en veiligheid. Daarbij gaat het om: cliënten, familie, zorgverleners, (para-)medici, management.

 

VRAGEN OF SUGGESTIES?

Laat het graag weten via onze Vraagbaak: 030 284 32 00 / vraagbaak@loc.nl. 

Bedankt!

UITWISSELEN & LOC-NIEUWS

Over dit onderwerp wordt ook informatie uitgewisseld op dit platform, door mensen uit het netwerk van LOC die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn.

Zo vind je hier blogs en gesprekken. Zelf tips, suggesties, vragen of ervaringen delen kan daar ook.

Het laatste LOC-nieuws vind je er ook.

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen