Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over een specifiek onderwerp. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Over zorginkoop

Bij de inkoop van zorg komt veel bij kijken, voor zowel het zorgkantoor als de zorgaanbieder. Vanaf 2015 worden cliëntenraden meer en meer betrokken bij de zorginkoop. 

De zorgkantoren maakten bijvoorbeeld van het officiële inkoopkader voor de zorginkoop een goed leesbare publieksversie Zorginkoop 2018 voor cliënten en cliëntenraden van zorgorganisaties. De publieksversie kan een hulpmiddel zijn bij de samenwerking tussen cliëntenraden en zorgkantoor. 

Om inhoudelijk de dialoog aan te kunnen gaan, moet je als cliëntenraad heel goed weten wat er speelt bij de cliënten. Signalen uit het contact met de achterban is daarom heel belangrijk.

Vanaf 2015 worden zorgaanbieders door het Zorgkantoor gevraagd om een zelfanalyse in te vullen. Deze zelfanalyse is in de inkoop een hulpmiddel.
De zelfanalyse geeft een beeld van de (basis)kwaliteit die een aanbieder levert en vormt een basis om het in het gesprek écht over de kwaliteit van leven van cliënten te hebben.

De Zorgkantoren waren in het verleden ook al met cliëntenraden in gesprek, maar met ingang van 2015 heeft het contact een formeler en intensiever karakter gekregen. Zo wordt bijvoorbeeld ook naar de vraag gekeken in hoeverre de zorgaanbieder de cliëntenraad faciliteert om een rol van betekenis te spelen.

De door cliënten beleefde en ervaren kwaliteit van zorg krijgt mede hierdoor een steeds prominentere plaats dan alleen de toets op systeemkwaliteit.

Visie 'waarde-volle zorg'

Zorg en ondersteuning moeten mensen helpen om hun leven te kunnen leiden. Mensen verschillen van elkaar. Daarom kan de ene persoon iets anders nodig hebben dan de andere. Ook al hebben ze allebei volgens de diagnoses dezelfde aandoeningen.

Je gehoord, gezien en geholpen voelen

Zorginkoop moet als doel hebben dat mensen zorg en ondersteuning krijgen die bij  hen past. En waarmee zij zich als individu gehoord, gezien en geholpen voelen.

Ruimte voor zorgverleners

Zorginkoop moet er aan bijdragen dat degene die zorg nodig heeft en degene die zorg verleent de ruimte krijgen om invulling aan de zorg te geven.
Echte kwaliteit van zorg ontstaat immers in het contact en de relatie tussen hen beiden.

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen