Alle artikelen (1016)

Cliëntenbelang Amsterdam bestaat 10 jaar en organiseerde voor deze gelegenheid op 23 mei het evenement 'Mijn plek in de samenleving'. Sprekers waren onder andere wethouder Marjolein Moorman (Armoede, Inburgering en Integratie), ondernemer Annemarie van Gaal, en oud-wethouder Zorg Eric van der Burg. En niet te vergeten de ervaringsdeskundigen Astrid Philips, Jason Bhugwandass en Marijke Groot. Cabaretière Funda Müjde presenteerde de middag en rapper Massih Hutak sloot de middag af.
'Horen, zien en spreken' is de naam van het driejarige onderzoek dat onderzoeksinstituut Nivel met subsidie van ZonMw uitvoerde. LOC nam deel in de begeleidingscommissie. Als resultaat van het onderzoek kunnen cliënten zelf, in de rol van co-onderzoekers, de zorgrelatie tussen cliënt en professional in beeld brengen voor kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg. Hiervoor is een toolbox beschikbaar.
Werkplaats COMO organiseert in juni maand 3 interessante werksessies over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De sessies zijn voor iedereen die persoonlijk ervaring heeft met de maatschappelijke opvang en/of met beschermd wonen en direct betrokkenen zoals cliëntvertegenwoordigers en belangenbehartigers. De opbrengsten van de drie werksessies gebruikt COMO om de acties van de Meerjarenagenda waar nodig aan te scherpen of beter te richten.
Prof. dr. Jim van Os en dr. Alan Ralston, beiden psychiater, organiseren op 6 juli samen met mr. Ab van Eldijk, voorzitter KDVP, en ervaringsdeskundigen Inge van de Kerkhof en Judica Berkelaar een congres in Utrecht over kwaliteit van zorg in de GGZ. VvAA faciliteert en organiseert deze bijeenkomst. Ruben Zelissen levert namens LOC een bijdrage aan deze dag. 
In deze handreiking voor cliëntenraden geeft LOC handvatten en tips voor het gesprek met de zorgorganisatie over een optimale personeelssamenstelling. Een optimale samenstelling van zorgverleners betekent dat er voldoende mensen met de juiste kwaliteiten aanwezig zijn om de zorg te verlenen aan de bewoners. Het verschilt per situatie wat de optimale personeelssamenstelling is.
In een advies aan minister Hugo de Jonge van VWS breekt de Raad van Ouderen (RvO) een lans voor het samenstellen van één landelijke site met goed gestructureerde informatie over kwaliteit en kenmerken van alle verpleeghuizen in Nederland. Deze site moet ouderen en mantelzorgers helpen bij het maken van een juiste keuze voor een verpleeghuis. 
De ondersteuner van de cliëntenraad speelt een belangrijke rol bij goede medezeggenschap. De ondersteuner neemt de cliëntenraad veel praktisch werk uit handen. LOC ondersteunt ruim 40 jaar cliëntenraden en ondersteuners. In die jaren hebben we een speciaal aanbod ontwikkeld voor ondersteuners van cliëntenraden zoals een jaarlijkse leergang, netwerkbijeenkomsten, individuele begeleiding en informatiemateriaal.
Tijdens de bijeenkomst Help de psycholoog verzuipt! Ervaringen & analyse van een GZ-psycholoog deelt Frits Bosch zijn intrigerende ervaringen vanuit zijn praktijk als GZ-psycholoog. Een bonte verzameling aan praktijkverhalen uit zijn 36-jarige loopbaan passeert de revue. Daarna wisselen we ervaringen uit. De bijeenkomst vindt plaats op 14 juni bij LOC in Utrecht.
LOC heeft gereageerd op de internetconsultatie van het Besluit Wmcz 2018. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde deze consultatie open tot 23 mei. LOC riep eerder cliëntenraden op om mee te doen aan deze consultatie. LOC vindt het belangrijk dat de Wmcz 2018 zo snel mogelijk van kracht wordt. We pleiten ervoor geen eindeloze discussies over het Besluit te laten ontstaan, die feitelijk een discussie zijn over de wet zelf. 
Minister De Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft eind april het 'Verdiepend onderzoek jeugdhulp' aangeboden aan de Tweede Kamer. Hij informeerde de Tweede Kamer onlangs via een brief over het overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de uitkomsten van het onderzoek. Op 13 juni voeren de Tweede Kamer en de minister een algemeen overleg over de brief.  
Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de versterking van de invloed van verzekerden op de Zorgverzekeringswet. We betwijfelen of met deze wet de invloed van verzekerden, patiënten en cliënten ook echt wordt bereikt. We schreven met andere cliëntenorganisaties een brief naar de Tweede Kamer waarin staat dat we willen dat verzekerden, cliënten en patiënten ook rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen. 
Vanmiddag heeft de Eerste Kamer de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten als hamerstuk aangenomen. De Wmcz 2018 gaat er nu dus echt komen. Hij vervangt de oorspronkelijke Wmcz uit 1996. Dit is goed nieuws voor LOC en veel cliëntenraden die hard gewerkt hebben om de wet zo snel mogelijk aangenomen te krijgen. De invoerdatum van de nieuwe wet is nog niet helemaal duidelijk. Pas nadat een AMvB is vastgesteld is er meer duidelijkheid over de invoertermijn van de Wmcz.
Cliëntenraden bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg en de instelling waarbij zij zijn betrokken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de raad kan het handig zijn om op verschillende gebieden de nodige kennis op te doen. LOC organiseert met vrijwilligers regiobijeenkomsten in verschillende provincies. Op 25 juni vindt een regiobijeenkomst plaats in Dordrecht.
Het LOC regioteam Zeeland organiseert op 29 mei een voorjaarsbijeenkomst over 'Cliëntenraad thuiszorg: een spel apart, maar leuk om te spelen?' De cliëntenraad thuiszorg neemt een aparte plaats in. Je kunt de cliënten die je vertegenwoordigt niet even opzoeken om iets te vragen en ook contacten zijn moeilijk te leggen. Daarnaast is de thuiszorg een versnipperd geheel als je kijkt naar financiering en zorgwetgeving. En wat zegt de nieuwe Wmcz over wat je als raad voor deze doelgroep moet doen? Tijdens de bijeenkomst gaan we hierover met elkaar in gesprek.
Onlangs schreef minister de Jonge van VWS een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak voor gezinshuizen. De Tweede Kamer en de minister bespraken de brief op 16 mei jl. in de Tweede Kamer. De positie van gezinshuizen stond centraal in dit overleg. Ook werd gesproken over de positie van broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing. 
LOC organiseert een landelijke bijeenkomst voor cliëntenraden Thuiszorg / Wijkverpleging. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Careyn Rosendael in Utrecht op 15 november. We organiseren een informatief en interactief programma met aandacht voor ontmoeting en uitwisseling. Meer informatie over het programma publiceren we in augustus. Noteer de datum alvast in uw agenda!
LOC schreef samen met acht cliëntenorganisaties een gezamenlijke brief aan minister Hugo de Jonge van VWS waarin we pleiten om de Wet zorg en dwang zonder vertraging in te voeren. We zien de Wet zorg en dwang als een essentiële bouwsteen om de gewenste cultuurverandering in de zorg tot stand te brengen. We pleiten voor een zeer zorgvuldig invoeringstraject, zodat het mogelijk is binnen en tussen organisaties te leren.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen