LOC Zeggenschap in zorg organiseert regelmatig interessante netwerkbijeenkomsten voor ondersteuners. Dit gebeurt samen met ondersteuners en ambtelijk secretarissen van cliëntenraden in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Tijdens de bijeenkomsten leren, verdiepen en wisselen de deelnemers uit met collega's. Cliëntenraad-ondersteuners uit andere sectoren zijn ook van harte welkom. 

Thema 

'Medezeggenschap, zelfsturing en de rol van ondersteuner' 

Opzet bijeenkomst

De bijeenkomst begint met een inhoudelijk ochtenddeel over het thema, zie hierboven. In het middagdeel staat er meer interactie op het programma. Vaak is dit een vorm van intervisie. De gekozen opzet geeft ook ruimte aan de deelnemers om tijdens de dag samen de insteek van de bijeenkomst(en) verder te bepalen.  

Terugblik

Op 8 juni 2017 vond de vorige netwerkbijeenkomst plaats met als thema: “Hoe zit dat nu met die participatieladder?” In een ontspannen sfeer en op een zoals altijd verrassende locatie in de binnenstad van Utrecht verkenden we de grenzen van de rol van coach-ondersteuner. We bespraken waar jouw rol begint en waar die eindigt als je de cliënten betrekt en (mede) de regie geeft. Steeds weer werkend vanuit het kader voor de rol van coach-ondersteuner. Leestip: serie artikelen over ondersteuners in uitgaven van het LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap 2017.

Programma

09:30-10:00 Binnenkomst en ontvangst

10:00 Opening, korte introductie op de dag, de locatie en het programma (Theo)

 • Korte terugblik op netwerkbijeenkomst van 8 juni 2017;
 • Wat zijn je verwachtingen, waarom ben je hier vandaag, wat bindt ons?;
 • We hebben ook aandacht voor ontwikkeling wetgeving medezeggenschap. 

11:00 Hoe zijn de laatste ontwikkelingen rond de Wmcz 2018: (Loes en Annelies)

 • Hoe ver staat het eigenlijk?
 • Wat betekenen keuzes in het voorstel voor raden in de zorg (breed)
 • Hoe kan de raad zich voorbereiden op de nieuwe wetgeving?

11:15 Korte pauze

11:30 Medezeggenschap en zelfsturing / zelforganisatie in de zorg: (Mies en Theo)

 • Presentatie van de kaders rond zelfsturing;
 • We spreken hierover mede aan de hand van een voorbereide casus;
 • Hoe ziet jouw rol als ondersteuner er dan uit?

12:30 Lunchpauze (Gezamenlijke lunch, bij mooi weer wandeling door de oude stad)

13:30 Uitwisseling op basis van eigen casuïstiek: (Annelies/Theo leiden in)

 • Werkafspraken voor het werken in de middag:
  • Een netwerk is ‘brengen en halen’
  • Iedereen brengt eigen casuïstiek en/of praktijkvoorbeelden in
  • Je bent zelf verantwoordelijk dat deze langskomt; je leermomenten

13:45 Wat breng jij in om je werkplek verder vorm te geven?: (zelf aan het werk)

 • Hoe staat het in jouw organisatie met de nieuwe vormen van organiseren?
  • Hoe ziet jouw rol er nu uit?
 • Ervaringen delen op basis van huiswerkopdracht die bij deze bevestiging zit
  • Individuele cases inbrengen 

15:15 Korte pauze

15:30 Plenaire nabespreking: (Theo)

 • Vaststellen datum en thema volgende bijeenkomst (oktober 2018)
 • Wie bereid het dan (mede) voor?

16:00 Afsluiting (uiterlijk)

Download het programma (pdf)


Praktische informatie

Datum: vrijdag 9 maart 2018 
Locatie: De Kargadoor, Oudergracht 36 (richting Weerdzijde) Utrecht
Kosten: € 65,= per persoon, inclusief lunch​ (betaling via factuur achteraf)

Voorbereidingsgroep: Annelies Brand, Loes den Dulk, Mies van Driel en Theo van Ooi

Aanmelden

Wilt je je aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst? Dat kan via de onderstaande knop. Hopelijk tot ziens op 9 maart!

Voor vragen kun je contact opnemen per e-mail met: loc@loc.nl. Tel: (030) 284 32 00 (graag vragen naar Theo van Ooi).

 

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen