Aanstaande donderdag 15 februari vindt in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over de ouderenzorg en dan met name de verpleeghuiszorg. De afgelopen jaren krijgt de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen veel aandacht. Er is nu 2,1 miljard euro om de zorg structureel te verbeteren. LOC heeft op grond van wat we in de praktijk zien een aantal aanbevelingen voor de besteding van dit geld. Deze staan in een brief van LOC aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurde.
 
Aanbevelingen LOC
 
 1. Verbetering én vernieuwing van de verpleeghuiszorg
  Een echte verbetering van de verpleeghuiszorg kunnen we alleen bereiken door te werken aan een andere cultuur. Een cultuur waarin bewoners, naasten en medewerkers daadwerkelijk centraal staan. Waar zij met elkaar op maat oplossingen mogen zoeken. En de zorgorganisatie zo is ingericht dat de organisatie daarbij helpend is. Dat vraagt om organisaties die lokaal organiseren.
  Wij vragen:
  ● bij de besteding van het extra geld ruimte te bieden voor maatwerk. Ons voorstel is dat er - in samenspraak met de cliëntenraad en de ondernemingsraad - per locatie een plan komt voor de besteding van het extra geld;
  ● bij de verantwoording gebruik te maken van meer narratieve methoden, waarbij het verhaal van bewoners, naasten en medewerkers naar voren komt. We denken hierbij aan hetgeen reeds ontwikkeld is bij  ‘Waardigheid en Trots’ en het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Waarbij leren en verbeteren kernpunten zijn;
  ● de blijvende dialoog te voeren vanuit de Kamer met deelnemers aan ‘radicale vernieuwing’, omdat zij bezig zijn om een echte cultuuromslag te bevorderen in de zorg.

 2. Nieuwe woonvormen tussen thuis en verpleeghuis
  De cliëntenraden en LOC willen dit jaar werken aan nieuwe vormen tussen thuis en het verpleeghuis. Waar mensen in hun eigen wijk of dorp kunnen blijven wonen. Waar zij met meer ouderen in één gebouw wonen en ruimten hebben om elkaar te ontmoeten. En waar altijd een hulpverlener aanwezig is, zodat mensen zich veilig voelen. Dat zal om veel creativiteit vragen, zoals de herontwikkeling van galerijflats uit de jaren 70 of de transformatie van leegstaande voormalige gemeentehuizen in kleine kernen.
  Concreet vragen wij:
  ● een actieprogramma te steunen om tot nieuwe vormen tussen thuis en verpleeghuis te komen;
  ● belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen;
  ● kennisuitwisseling hierover te faciliteren.

 3. Faciliteren van burgerinitiatieven rondom wonen en zorg
  Op steeds meer plekken in het land zien we initiatieven ontstaan, waarbij burgers zelf oplossingen zoeken voor zorg en huisvesting. Zij weten daarmee voorzieningen en diensten te realiseren die naadloos bij de lokale behoeften aansluiten. En die anders niet tot stand zouden komen. Zij besparen ook nog eens kosten voor de samenleving. We zien in de praktijk dat deze burgerinitiatieven het niet makkelijk hebben. Zij passen vaak niet binnen de bestaande kaders en structuren. Zij moeten daardoor veel tijd en energie steken in het overbruggen van de systeem- en leefwereld. Terwijl zij alle steunen verdienen om hun intiatieven te realiseren en uit te bouwen. Ook is van belang dat zij hun kennis kunnen bundelen en uitwisselen. Helaas zien we dat zij hiervoor te weinig steun vinden.
  Daarom vragen wij:
  ● burgerinitiatieven te steunen om hun initiatieven mogelijk te maken;
  ● belemmeringen in wet- en regelgeving aan te passen;
  ● het manifest 'Samen leven, gemeenschappelijk wonen' over woongemeenschappen voor ouderen over te nemen;
  ● Nederland zorgt voor elkaar (NLZVE) structureel financieel te steunen voor kennisuitwisseling tussen burgerinitiatieven.

Meer informatie

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

Reacties

 • Een anonieme schrijver zei:

  Als mantelzorger en Clientenraadslid 
  ervaar ik regelmatig hoe communicatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger 
  beter zou kunnen en moeten. 
  Zo is er een mogelijkheid de mantelzorger een eigen account te geven in het IT-systeem waarmee 
  de mantelzorger kan aangeven per dag/week in het IT-systeem wanneer zij/hij aanwezig is/ evt. kan meedraaien, wanneer de bewoner/client afwezig is, b.v. wordt opgehaald door familie, of familie van buiten die op bezoek komt etc. 
  Bij Thebe (verzorgingshuis in Brabant) 
  loopt hiervoor een pilot. Uitkomst hiervan zou ik graag ontvangen om binnen mijn werk als mantelzorger 
  de werkdruk van het zorgpersoneel zo te helpen verlagen. En hiervoor een advies te schrijven vanuit de Clientenraad.
  • Marthijn laterveer zei:

   @Een anonieme schrijver, via de cliëntenraad van Thebe hebben we inmiddels de gegevens van de contactpersoon van hun project Lablecare kunnen achterhalen. Wilt u contact opnemen met de vraagbaak van LOC? 030 2843200 of vraagbaak@loc.nl Als u uw gegevens even doorgeeft dan breng ik u in contact met de contactpersoon bij Thebe. 
Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen