De klankbordgroep 'Personen met verward gedrag' van Cliëntenbelang Amsterdam presenteerde in juli het advies 'Verward en Onbegrepen'. Na een jaar ophalen van ontmoetingen en signalen bracht de klankbordgroep dit advies uit. De gemeente Amsterdam gaf opdracht tot het advies. 

Personen met verward gedrag

Opvallend na een jaar onderzoek was vooral hoe divers de groep is die opduikt in de meldingen van de politie rond personen met onbegrepen gedrag: "zowel de oudere Amsterdammer met Alzheimer die de weg kwijt was, en de dakloze vluchteling die boos schreeuwend opdook in het straatbeeld, als de psychiatrische patiënt die in crisis raakte en de man met een licht verstandelijke beperking die vond dat hij onrechtvaardig behandeld was door de parkeerwacht. Ook werkt het beleid voor personen met onbegrepen gedrag heel anders voor iemand onder de drieëntwintig jaar dan voor iemand van boven de vijftig".

Schakelrol gemeenten

Mensen die kampen met ernstige en complexe problemen raken vaak tussen wal en schip. Bij de zorg voor deze kwetsbare groepen en de preventie van excessen vervult de gemeente een schakelrol. Om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen is het dan ook nodig dat verschillende partijen samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid. Gemeenten hebben de opgave om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak te realiseren voor personen met verward gedrag. Zie voor meer informatie hierover het dossier Personen met verward gedrag op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De juiste mensen inzetten

Voor het advies van de klankbordgroep aan de gemeente Amsterdam haalden ervaringsdeskundigen, familie- en naasten verhalen op over hoe de zorg rond personen met verward gedrag beter kan aansluiten bij hun vraag. Met specifieke aandacht voor de crisisketen. Bijvoorbeeld de manier waarop politie en hulpverlening meldingen rond personen met verward gedrag behandelen en hoe zij hen bejegenen. De klankbordgroep adviseert de gemeente Amsterdam om vooral de juiste mensen met juiste kennis en ervaring op het juiste moment in te zetten.

Contact van mens tot mens

In Amsterdam is een tekort aan voorzieningen om personen met verward gedrag goed op te vangen. Ook sluiten de behoeften van mensen met verward gedrag en hun familie en het aanbod van Amsterdamse instanties niet goed op elkaar aan. Een goede opvang kan leiden tot sneller herstel van iemand. Maar het begint met contact maken van mens tot mens, zowel naar cliënten als familieleden en naasten. De klankbordgroep adviseert dan ook om te spreken over onbegrepen gedrag in plaats van verward gedrag. De Klankbordgroep vatte het advies samen in een aantal wijsheden (p. 6 rapport) zoals:

• Geef de cliënt waar mogelijk het laatste woord.

• Laat als de situatie het toelaat, een ervaringsdeskundige cliënt of dito familielid meekijken.

• Bekijk de mens als mens en niet met alle rollen die er zijn. Bekijk waar behoefte aan is.

• Maak contact met de mens in plaats van met de cliënt.

• Kijk naar wat er van binnen speelt in plaats van wat er aan de buitenkant te zien is.

• Betrek de sociale context, ook (juist!) tijdens een crisis.

• Neem als organisatie ook de verantwoordelijkheid voor de lange termijn en biedt continuïteit in hulpverleners.

• Werk samen rondom de behandeling, tijdens en na crisis.

• Stel vooral open vragen. Let op: in het geval van dementie zijn gesloten vragen beter.

Meer informatie

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen