LOC is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waarde-volle zorg. Dat is zorg die de gezondheid, eigenwaarde en autonomie van mensen maximaal bevordert. Zo kunnen mensen altijd een waarde-vol leven hebben, ook al is dat soms anders dan voorheen.

LOC vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in de sectoren: jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, thuiszorg, verpleging & verzorging, verslavingszorg en welzijn.

Daarbij wordt het LOC ondersteund en geadviseerd door het Adviesforum, bestaande uit een 15-tal (vrijwillige) leden met een (ervarings-)achtergrond uit één of meerdere van de genoemde sectoren. Het adviesforum vergadert 5-6 maal per jaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de coördinatoren van LOC op de strategische beleidsontwikkeling van LOC.

Vanwege enkele vacatures zoekt het Adviesforum nieuwe leden, die voldoen aan het volgende profiel:

  • Beschikken over een actief netwerk in de zorg. In staat tot het onderhouden van contacten met (onderdelen van) de achterban van LOC;
  • Zich gestimuleerd voelen door (recente) ontwikkelingen in “zorgland”;
  • Zich willen inzetten om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Vanwege de landelijke spreiding gaat de voorkeur uit naar vertegenwoordiging uit de provincies Drenthe, Flevoland en Noord-Holland.

Uw sollicitatie ontvangen wij, graag voorzien van een motivatie en ter attentie van de voorzitter van het LOC-Adviesforum Annette Straver, via het e-mailadres loc@loc.nl

Voor mee informatie kunt u per mail contact opnemen met de coördinator van LOC Joep Bartholomeus of telefonisch via: 030 284 3200.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen