In de gemeente Doetinchem haalden Adviesvangers ideeën op om mensen met financiële problemen beter te helpen. Dit gebeurde via brainstormsessies met onder andere jongvolwassenen, mensen met een inkomensterugval, mensen met een WAO/WIA en hulpverleners. De sessies maken onderdeel uit van het programma Sociaal Werk Versterkt. Via dit programma denken in tien gemeentes en regio’s ervaringsdeskundigen mee over uiteenlopende onderwerpen, met als doel bij te dragen aan nog sterker sociaal werk.

Adviesvangers in Doetinchem

Hoe sluiten sociaal werkers goed aan bij de verschillende soorten (hulp)vragen en behoeften van burgers? Daarvoor hebben zij de kennis van burgers nodig. Burgers weten namelijk welke ondersteuning en hulp zij als helpend ervaren. Om die reden onderzoekt Sociaal Werk Versterkt met verschillende gemeenten wat werkt. Bijvoorbeeld met de Adviesvangersmethode.

Met deze methode halen ervaringsdeskundige Adviesvangers, via een brainstorm, ideeën voor nog betere ondersteuning op uit de doelgroep waar ze ook zelf toe behoren. Jongeren voor jongeren, ouderen voor ouderen etc. In Doetinchem gingen Adviesvangers aan de slag om tips en adviezen op te halen over hulpverlening aan mensen met financiële problemen.

Ideeën uit brainstormsessies 

Zoals bij alle vormen van hulpverlening vinden ook mensen met financiële problemen dat zij vertrouwen moeten kunnen hebben in hun hulpverlener. Hij of zij moet kunnen luisteren, motiveren en soms ook (opvoedkundig) aanpakken. Daarnaast vinden ervaringsdeskundigen dat de hulpverlener de regels en regelingen goed moet kennen, en deze goed moet kunnen uitleggen en overdragen.

Praktische ondersteuning en het samen zoeken naar oplossingen is belangrijk. Overzicht van de eigen rechten en plichten is nodig, maar ook weten van welke regelingen je gebruik kunt maken. Zoals de voedselbank of ondersteuning vanuit de gemeente. De hulpverlener zou ook moeten helpen om in kaart te brengen welke andere instanties ondersteuning kunnen bieden. De waardevolle tips voor lotgenotencontact en het inzetten van buddy’s kwamen meermaals terug.

Tijdig doorverwijzen

Naast deze (en nog vele andere) adviezen gaven deelnemers aan dat ook preventieve actie nodig is. Zij denken daarbij aan het weerbaarder maken van mensen tegen reclame en alle vormen van geld lenen. Ook gaven zij als advies aan gemeenten om mensen die (mogelijk) financieel problemen krijgen al direct voor een gesprek door te verwijzen naar het sociaal werk. Daar kunnen ze tijdig goede ondersteuning krijgen.

In Doetinchem waren Buurtplein, LOC Zeggenschap in Zorg en Kuseema betrokken. Benieuwd naar alle adviezen die in Doetinchem zijn opgehaald? 
Resultaten die in Doetinchem zijn opgehaald en waarmee de gemeente aan de slag kan (pdf)

Meedoen met Adviesvangers

Gemeenten kunnen in 2018 meedoen met een traject Adviesvangers. 'Sociaal werk versterkt' traint dan binnen de deelnemende gemeente 7 tot 10 mensen van diverse achtergronden en leeftijden tot Adviesvanger. Deze Adviesvangers halen ideeën op voor sociaal werkers in deze gemeente. Sociaal werkers kunnen met hun werkwijze dan beter aansluiten op de behoefte van de burgers in die gemeente. 
Informatie over meedoen met de Adviesvangersmethode (pdf)

Meedoen met Grootschalig luisteren

Een ander onderdeel van Sociaal Werk Versterkt is Grootschalig luisteren. Gemeenten kunnen in 2018 deelnemen aan een traject met de methode Grootschalig luisteren en zo in kaart te brengen wat burgers en clienten echt willen, nodig hebben en verwachten van hulp of ondersteuning.

Als onderdeel van het traject organiseert 'Sociaal werk versterkt' samen met deelnemende gemeenten workshops waarin inwoners en professionals samen bedenken welke thema’s belangrijk zijn in hun leven, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, initiatieven van inwoners, schuldhulpverlening, et cetera, en welke aspecten daarvan onderzocht gaan worden. 
Informatie over meedoen met de methode Grootschalig Luisteren (pdf)

 Sociaal Werk Versterkt

Sociaal Werk Versterkt komt voort uit het Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Hoe werk je als sociaal werker (samen) met en voor mensen zodat zij zich écht gehoord voelen en verbetering ervaren? In dit landelijk programma staan leren van verhalen, wensen en behoeften van mensen centraal. LOC levert een bijdrage aan het programma samen met de vakbonden CNV en FNV, beroepsorganisaties BV Jong en BPSW, de opleidingen middels MBO raad en Vereniging Hogescholen, de werkgevers verenigd in Sociaal Werk Nederland, Registerplein, FCB, Kennisinstituut Movisie en de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Begin 2018 is de website van het programma (sociaalwerkversterkt.nl) online. Hierop gaat het programma de ontwikkelde producten, opbrengsten en verhalen uit het werkveld delen. 

Meer informatie

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen