Recent publiceerde BMC Advies het rapport Beleidsparticipatie in de Wmo 2015. Een onderzoek uitgevoerd voor het Sociaal en Cultureel Planbureau als onderdeel van de evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ). De resultaten van het onderzoek laten zien dat in de adviesraden Wmo bijzonder kwetsbare mensen nog maar beperkt en meestal indirect vertegenwoordigd worden. Gemeenten experimenteren in brede adviesraden voor het hele sociale domein wel meer en meer met alternatieve vormen van contact en interactie met inwoners. De onderzoekers onderscheiden enkele succesfactoren voor deelname van een brede groep inwoners.

Diverse samenwerkingsvormen

Afhankelijk van hun situatie zijn inwoners op verschillende manieren in de gelegenheid om beleidsmakers en bestuurders mee te helpen om gemeentelijk beleid te ontwerpen. Er valt nog veel winnen voor gemeenten om meer alternatieve en laagdrempelige vormen te organiseren van contact met inwoners, zeker met mensen in een kwetsbare situatie.

Karin Verbeek onderzoeker BMC schrijft: "Deze mensen werken aan het op de rit krijgen en houden van hun eigen leven, waardoor zij minder ruimte hebben om deel te nemen aan beleidsprocessen. Belemmerende factoren zijn ook het niet durven spreken in het openbaar, angst om eigen emoties niet in de hand te hebben en moeite hebben om het eigen verhaal te ontstijgen."

Succesfactoren voor deelname

Uit het onderzoek komen de volgende succesfactoren voor deelname door een brede groep inwoners, aldus Verbeek:

  • "Begrijpelijke taal; bewaar vakjargon voor vakgenoten.
  • Passende omgeving; waar de vergadertijger niet schrikt van een uitnodiging op het gemeentehuis, maak je met anderen alleen echt kennis op straat of bij de zorgboerderij.
  • Duidelijk afspreken van spelregels; in welke rol vraag je een ander, welke rol heb je zelf als gemeente, wat doet ieder met de gedeelde informatie, hoe ziet het gehele proces eruit?
  • Terugkoppelen; altijd laten horen wat je als beleidsmaker hebt gedaan en wat het vervolg is.
  • Pas wanneer de gehele gemeentelijke organisatie doordrongen is van het belang hiervan, krijgt de inwoner echt positie in het beleidsproces."

Meer informatie

  • In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) staat dat gemeenten randvoorwaarden moeten creëren voor deelname van hun inwoners aan het lokale beleidsproces op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De resultaten van een kwalitatief onderzoek naar ervaringen met deze deelname in de praktijk staan in het rapport Beleidsparticipatie in de Wmo 2015.
  • De landelijke cliëntorganisaties (MIND, Ieder(in) en Alzheimer Nederland), brancheorganisaties (GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein waren betrokken bij het onderzoek.
  • Citaten blog Karin Verbeek BMC: Beleidsparticipatie: perspectief voor de inwoner én de beleidsmaker
Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen