Regionale cliënten- en familieorganisaties, zelfregie- en herstelinitiatieven, jeugdorganisaties en ouderinitiatieven behartigen in gemeenten de belangen van vele mensen met een psychische aandoening. Men weet elkaar alleen nog niet altijd even goed te vinden. Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit biedt een kans om de samenwerking te verbeteren en verder te werken aan waarde-volle zorg en een samenleving waarin plek is voor iedereen. 

Handreikingen en inspiratie 

Landelijk Platform Psychische Gezondheid MIND maakte een webpagina met handreikingen voor zowel gemeenten als regionale cliënten- en familieorganisaties en andere initiatieven. Met de informatie kunnen deze partijen de onderlinge samenwerking verstevigen en van elkaar leren. De informatie op de webpagina dient ook ter inspiratie voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de pagina staat onder meer een overzicht van verkiezingsactiviteiten van cliënten- en familie-organisaties in het land. Ook staat op de webpagina een factsheet over 'Gemeenten en mensen met een psychische kwetsbaarheid'

Gemeenten verantwoordelijk

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk en dienen beleid te maken op het gebied van onder andere: jeugdhulp, beschermd wonen, dagbesteding, maatschappelijke opvang en toeleiding naar werk en onderwijs. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) stelt gemeenten ook verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning, cliëntenparticipatie en ondersteuning van informele zorgverleners.

Elkaar beter vinden

Organisaties die de belangen van cliënten en families vertegenwoordigen en gemeenten werken nog niet altijd goed samen. Zij weten elkaar nog niet goed genoeg te vinden. Bijvoorbeeld omdat deze organisaties niet weten welke ingangen ze hebben bij gemeenten of wie hun gesprekspartner is. Of omdat kennis ontbreekt over hoe ze bepaalde onderwerpen geagendeerd krijgen binnen de gemeente. En gemeenteambtenaren weten niet altijd precies welke initiatieven er zijn binnen de gemeentegrenzen en wie voor hen een goed klankbord zou kunnen zijn op dit gebied. 

Extra aandacht voor jeugd

Uit recent onderzoek van MIND, patiëntenkoepels Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland kwam naar voren dat 25% van de jongeren die zorg nodig hebben, deze niet ontvangen. Ook uit de evaluatie van de Jeugdwet bleek dat één op de drie kinderen/ouders niet hun weg vinden naar passende jeugdhulp. 

Oproep verkiezingsprogramma's jeugd-ggz

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart verzamelt MIND wat verschillende partijen lokaal in hun verkiezingsprogramma's hebben opgenomen over jeugd-ggz. Dit kun je naar MIND mailen, lees verder

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen