De overheid heeft € 2,1 miljard extra geld beschikbaar gesteld voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuizen in Nederland. Zodat er meer tijd en aandacht kan zijn voor bewoners en naasten en dat er voldoende, gemotiveerd en goed opgeleid personeel is. Voorwaarde is dat zorgorganisaties een kwaliteitsplan indienen, waarin zij op locatieniveau aangeven hoe zij het extra geld gaan besteden.

In gesprek blijven

Dit plan moet zijn opgesteld in samenwerking met in ieder geval de cliënten en naasten (cliëntenraad). In 2020 gaan zorgorganisaties zich via het kwaliteitsverslag verantwoorden over de € 600 miljoen die zij in totaal extra hebben gekregen in 2019. Hier is de cliëntenraad ook weer bij betrokken. Het is belangrijk dat we gedurende het jaar in gesprek blijven of de gewenste effecten voor bewoners ook daadwerkelijk worden bereikt. En dat we bijsturen als dat niet goed gaat.

Zorgkantoor

Cliëntenraden in de regio van zorgkantoor Zilveren Kruis worden uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst over de extra kwaliteitsgelden op 20 mei in Utrecht of op 23 mei in Zwolle. Zilveren Kruis en LOC organiseren deze bijeenkomst gezamenlijk. Tijdens de bijeenkomst lichten Zilveren Kruis Zorgkantoor en LOC de achtergrond en de bedoeling van de extra gelden toe. Daarbij is aandacht voor andere initiatieven die hieraan verbonden zijn en de rol van de cliëntenraad. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek hoe cliëntenraden betrokken zijn geweest. En of dat nog beter kan in 2019 voor de plannen voor 2020. Tot slot gaan we in op de tussentijdse evaluatie van de kwaliteitsplannen en de inzet van het extra geld. Hoe kijkt Zilveren Kruis Zorgkantoor hiernaar? Welke rol kunnen cliëntenraden hierbij spelen? Hoe zorgen we samen dat het extra geld daadwerkelijk leidt tot betere zorg?

Zorgkantoor Zilveren Kruis heeft de cliëntenraden in haar regio in de afgelopen weken direct uitgenodigd. Het aanmelden voor deze bijeenkomst gaat ook via Zilveren Kruis. De bijeenkomst in Utrecht is inmiddels vol, voor Zwolle zijn nog een paar plekken. Heeft u geen uitnodiging ontvangen van Zilveren Kruis en valt uw organisatie wel binnen deze regio, meldt u zich dan bij LOC. Dan zorgen wij dat u de uitnodiging alsnog ontvangt.

Ander zorgkantoor?

Bent u lid van een cliëntenraad in de regio van een ander zorgkantoor en ook geïnteresseerd in een dergelijke bijeenkomst met het zorgkantoor van uw regio? Meld u dan bij loc@loc.nl. Bij voldoende animo zullen wij contacten leggen met de betreffende zorgkantoren.

Ondersteuning

LOC heeft een expertpool Zorg en Geld. Deze kan u ondersteunen bij het beoordelen van de begroting en jaarrekening. En bij uw rol in de zorginkoop. Steeds vaker voeren zorgkantoren gesprekken met zorgorganisaties én cliëntenraden samen. Het is belangrijk dat de cliëntenraad zich goed voorbereidt op dit gesprek. We hebben voor cliëntenraden een apart informatieboekje gemaakt, dat is hier te downloaden.

Via vraagbaak@loc.nl of 030-2843200 kunt u dat ook opvragen en vragen naar de overige dienstverlening door LOC.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen