Met het wetsvoorstel Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet (Zvw) wil minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de invloed van verzekerden bij zorgverzekeraars verbeteren. LOC vindt invloed van de mensen om wie het gaat op het beleid van hun zorgverzekeraar van groot belang. We vinden het wetsvoorstel een verbetering van de positie van verzekerden. En we hebben nog een aantal vragen.

Brief aan Tweede Kamer

Samen met de organisaties Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Landelijke platform psychische gezondheid Mind, Ouderenbond KBO-PCOB, Mezzo voor mantelzorgers en belangenvereniging voor budgethouders Per Saldo, stuurde LOC een brief aan de Tweede kamer met het verzoek deze vragen te stellen aan minister Bruins bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel

in het wetsvoorstel staat dat er in de huidige situatie een aantal verbeterpunten zijn:

 • te weinig dialoog tussen verzekerde en voor hem relevant beleid;
 • te weinig inzicht voor verzekerden over hoe mee te praten bij de totstandkoming van beleid;
 • geen of gebrekkige terugkoppeling over hoe verzekerdeninbreng is meegenomen in beleid;
 • geen goede afspiegeling van de verzekerden in de verzekerdenraden
 • een beperkte rol voor verzekerden met een pgb.

In de wet stelt de minister daarom voor om:

 • zorgverzekeraars te verplichten alle individueel verzekerden gelegenheid te bieden om meningen en wensen kenbaar te maken over (ten minste) het zorginkoopbeleid en klantcommunicatiebeleid en
 • een 'hoedster' voor verzekerdeninspraak te realiseren via een adviserende permanente verzekerdenvertegenwoordiging.

Vragen

De vragen in de brief aan de Tweede Kamer gaan over:

 1. Toelichting op hoe wetsvoorstel daadwerkelijk de invloed van verzekerden zal realiseren
 2. Betrokkenheiden van patiënten-, cliënten- en seniorenorganisaties
 3. Rechtstreekse invloed van verzekerden
 4. Verzekerdenvertegenwoordiging
 5. Betrokkenheid van patiënten-, cliënten- en seniorenorganisaties bij de evaluatie van de wet

Lees de hele brief van LOC en de andere organisaties aan de Tweede Kamer: 2018-48 Schriftelijke Inbreng Wetsvoorstel Verzekerdeninvloed.pdf (pdf)

Meer informatie

 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen