Deze week bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2019. LOC stuurde een brief naar de Tweede Kamer met daarin een aantal aandachtspunten om de zorg te verbeteren en met een uitnodiging voor een werkbezoek aan de beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg als goed voorbeeld van samenwerken aan waarde-volle zorg vanuit een gezamenlijk perspectief.

Menselijkheid en bezieling

LOC schrijft aan de Tweede Kamer dat de zorg in Nederland een hoog niveau kent. Dag in dag uit zijn er veel mensen die zich betaald of onbetaald inzetten voor de zorg. Maar LOC ziet ook dat de zorg steeds meer gebaseerd is op systemen, regels en wantrouwen:

"We kunnen veel mensen in de samenleving een grote dienst bewijzen als we de menselijkheid en bezieling in de zorg weten te vergroten. Om daadwerkelijk de zorg met en rond mensen te organiseren is een cultuurverandering nodig. Een verandering die recht doet aan de verschillen tussen mensen en dorpen of wijken. Er zijn de afgelopen jaren veel landelijke programma’s geweest, die van bovenaf bepaald hebben wat er lokaal moest gebeuren. We zien dat het effect daarvan gering is."

Gezamenlijk perspectief

"Daarom is LOC de beweging ‘Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’ gestart. Het unieke van de beweging is dat alle betrokkenen samenwerken vanuit een gezamenlijk perspectief. Namelijk bewoners, naasten, cliëntenraden medewerkers, managers, (para)medici en bestuurders. In nauw overleg met zorgkantoren, Inspectie, Zorginstituut en ministerie van VWS. Gezamenlijk werken we aan zorg waarin de relatie tussen de mens die zorg nodig heeft, de naasten en de medewerkers tot bloei komt. Inmiddels doen ongeveer 50 zorgorganisaties mee aan radicale vernieuwing. Met steeds meer zichtbare resultaten. Zoals bewoners die zich beter gehoord en gezien voelen. En medewerkers die veel meer tijd hebben voor de bewoners. Ook in andere sectoren willen we graag zo’n beweging opzetten. Graag nodigen wij u binnenkort uit voor een werkbezoek. Zodat u kunt zien wat er gebeurt en daarbij ook uw vragen kunt stellen."

Aandachtspunten begroting

De overige aandachtspunten in de brief voor de bespreking van de begroting 2019 zijn:

  • Verzorgingshuis nieuwe stijl:
    "Wij vragen de Tweede Kamer om meer ruimte te maken voor lokale woon- en zorginitiatieven. Met speciale aandacht voor ouderen met een laag inkomen."
  • Voor elke sector voldoende tijd en aandacht:
    "Wij vragen de Tweede Kamer om de minister aan te spreken op meer financiën voor sectoren waarin mensen meer zorg nodig hebben dan voorheen."
  • Leeftijdsgrens jeugdhulp:
    "Wij vragen de Tweede Kamer om te regelen dat de jeugdhulp beschikbaar blijft tot 21 jaar."

Lees de gehele brief van LOC aan de Tweede Kamer over de begroting VWS 2019.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen