Op vrijdag 14 september heeft de cliëntenraad van GGZ inGeest - samen met andere vertegenwoordigers van personeel en familie - het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd. Dit besluit is genomen nadat er in de organisatie onrust was ontstaan over het ontslag van bestuurder Elsbeth de Ruijter.

Verschil in inzicht over proces

In de maand augustus ontstond een verschil van mening tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. Dat heeft tot gevolg gehad dat op 4 september werd gecommuniceerd dat de bestuurder zou vertrekken en een tijdelijke bestuurder GGZ inGeest zou versterken. De cliëntenraad en de ondernemingsraad waren echter (zeer) laat in dit proces betrokken geraakt en vonden dit niet stroken met de waarden van de organisatie. Deze gezamenlijke onvrede heeft er volgens Enno Trompert (vice-voorzitter cliëntenraad) toe geleid dat ‘cliënten, familie en personeel unaniem het vertrouwen in het handelen van de Raad van Toezicht verloren’.

Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur

Het besluit van alle vertegenwoordigers heeft er toe geleid dat Elsbeth de Ruijter aanblijft als bestuurder en dat zij samen met Rinus van Riel, de kersverse ad-interimmer, en Aartjan Beekman de Raad van Bestuur zal vormen. De cliëntenraad is ‘verheugd dat Elsbeth het boegbeeld van GGZ inGeest blijft. De komende weken moet blijken wat de precieze taakverdeling wordt’. De cliëntenraad is tevens blij met Rinus als toevoeging aan de RvB. De raad had immers een positief advies gegeven omtrent de aanstelling van Rinus als nieuwe bestuurder. Trompert ziet een hernieuwde samenwerking met de bestuurders positief tegemoet.

Verkenner voor toezichthouders

De positie en toekomst van de Raad van Toezicht is voor de cliëntenraad en andere betrokkenen nog niet helder. Daarom is Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, aangesteld als verkenner om de een nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht te begeleiden.

Belang van medezeggenschap

De recente ontwikkelingen bij GGZ inGeest laten zien hoe een sterke medezeggenschap kan bijdragen aan een vitale zorgorganisatie. Tegelijk wordt mede door dit proces duidelijk dat het contact tussen toezichthouders en de medezeggenschap veel beter kan en moet. De medezeggenschap speelt hier vanzelfsprekend een belangrijke rol in. LOC wenst de cliëntenraad van GGZ inGeest de komende tijd veel succes, sterkte en wijsheid toe.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Reacties

  • j. berkelaar zei:

    Het laat informeren, of helemaal niet, van een cliëntenraad gebeurt nogal eens met opzet, terwijl het nota bene gaat om een formeel adviesorgaan. Heel goed dat de cliëntenraad van InGeest hier daadkrachtig tegen heeft opgetreden. Ook t.a.v. het benchmarken met cliëntendata door derden, zoals Stichting Benchmark GGZ, heeft een cliëntenraad een adviesbevoegdheid (verzwaard adviesrecht zelfs) en ook bij de introductie binnen de instelling van Value Based Healt Care.
Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen