Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Maar doet de organisatie dat ook? Het is aan de cliëntenraad om dat te beoordelen. ‘Het Kwaliteitskader in praktijk brengen’ heet de workshop die LOC-adviseurs Liesbeth Honig en Thom van Woerkom – geven op het landelijke congres cliëntenraden op 10 december in De Doelen in Rotterdam. Het thema van het congres is ‘LEF op locatie’. Durf, daadkracht, kennis en kunde staan centraal. Zoals kennis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Goede en persoonsgerichte zorg

‘De cliëntenraad is een belangrijke partner bij de uitvoering van het Kwaliteitskader. Het doel van het Kwaliteitskader is dat alle bewoners goede en persoonsgerichte zorg krijgen. Dat er aandacht is voor de naasten en dat medewerkers in staat zijn om hun werk te doen. De cliëntenraad kan erop letten of dit inderdaad gebeurt.’

Cliënt op het netvlies

‘Het Kwaliteitskader stelt bovendien dat de cliëntenraad betrokken is bij het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag. Ik geef cliëntenraden graag mee dat het belangrijk is dat ze vanaf het begin participeren in het opstellen van het kwaliteitsplan. Want het Kwaliteitskader gaat er vanuit dat de cliënt centraal staat. En dat kan alleen als de cliëntenraad nauw betrokken is. Zij heeft immers de cliënt op het netvlies staan.’

Van elkaar leren

‘Een jaar geleden hebben we ook een workshop over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gegeven op het Landelijk Congres Cliëntenraden. Toen was de insteek vooral theoretisch. Nu zijn we een jaar verder en hebben cliëntenraden ervaring opgedaan met het kwaliteitskader. Ze hebben ondervonden wat de meerwaarde van de participatie van de cliëntenraad kan zijn. Die ervaringen willen we graag gebruiken. Want net zoals het kwaliteitskader netwerken van lerende organisaties nastreeft, ben ik ervan overtuigd dat ook cliëntenraden veel van elkaar kunnen leren.’

Tip voor de praktijk

‘Uiteindelijk gaan het Kwaliteitskader en de kwaliteitsplannen alle andere plannen vervangen. Ze vormen dan het centrale uitgangspunt voor het inrichten van de zorg op individueel niveau. Die aansluiting wil je als cliëntenraad toch niet missen? Daarom geven Thom en ik in onze workshop ook tips om samen met de medewerkers en de bestuurder het Kwaliteitskader in de praktijk te brengen.’

Meer informatie

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen