De VvAA (Vereniging voor Arts en Auto) is een ledenorganisatie & dienstverlener voor ruim 120.000 zorgprofessionals: (para)medici, studenten, instellingen. Op hun website verscheen gisteren onderstaand artikel over cliëntenraden en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, na contact met belangenbehartiger voor LOC Zeggenschap in zorg Thom van Woerkom.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg houdt niet alleen bestuurders en zorgprofessionals bezig, maar ook cliëntenraden. Dit blijkt uit de bijeenkomsten die in het land worden belegd om over dit kwaliteitskader te discussiëren, zoals gisteren bij Zorggroep Meander in Veendam.

Het kwaliteitskader vraagt onder andere aandacht voor een actieve cliëntenraad binnen het verpleeghuis. Een cliëntenraadslid wilde weten of het mogelijk blijft om hieraan invulling te geven, nu cliënten steeds korter in het verpleeghuis wonen. De binding met het verpleeghuis wordt hierdoor kleiner, met als verwacht gevolg dat de bereidheid van naasten om zich op te werpen als cliëntenraadslid ook kleiner zal worden.

Het LOC blijkt al te hebben nagedacht over dit onderwerp, en stelt zich op het standpunt dat een cliëntenraad zich niet alleen op het verpleeghuis moet richten, maar onderdeel moet zijn van de lokale samenleving. Als de cliëntenraad goed observeert wat zich in de lokale omgeving afspeelt rond kwetsbare ouderen en dit terugkoppelt naar de verpleeghuisbestuurder, vergroot dit de verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld. De gedachte is dat zo’n cliëntenraad ook aantrekkelijker wordt om in te participeren voor mensen die geen naaste in het verpleeghuis hebben.

Een andere vraag van een cliëntenraadslid had betrekking op de ruimte die het kwaliteitskader biedt om niet te werken op basis van afvinklijstjes, maar juist in te spelen op de individuele cliëntbehoefte. Hij wilde weten hoe dit zich verhoudt tot de afvinklijstjes die certificerende instanties wel nog steeds eisen voor het afgeven van hun keurmerk.

Juist op dit punt biedt het kwaliteitskader een interessant gegeven: keurmerken zijn daarin geen verplichting. En Zorgverzekeraars Nederland heeft aangegeven dat de zorgkantoren van haar leden zich aan het kwaliteitskader zullen houden. Wat dit betekent voor certificerende instanties mag ieder zelf invullen, maar voor verpleeghuizen is het een interessant gegeven.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Reacties

 • Artikel gelezen, vraag mij af of de opmerking van een clientenraadslid dat ouderen steds korter in een verpleegtehuis wonen, wel klopt met de werkelijkheid. Mijn moeder, waarvan ik al 10 jaar mantelzorger ben zit nu een jaar in het verpleegtehuis in Amsterdam Oost, zij is 96, helaas problemen met onthouden, maar een levensgenieter en heel blij altijd, gezond en voelt zich gelukkig in de Open Hof, onderdeel van de Zorggroep Amsterdam Oost. Ik zit daar het bewonersoverleg voor en ben clientenraadslid van de zgao.

  De gemiddelde doorlooptijd in verpleegtehuizen blijkt slechts 9 maanden te zijn,

  wat te maken heeft met het feit dat ouderen langer thuis willen/moeten blijven wonen en dus

  relatief laat binnenkomen als het tijd is voor hun stap naar het verpleeghuis. Dat is wat anders dan opmerken dat men steeds korter in een verpleeghuis verblijft volgens mij.

  • Beste mevrouw Van der Kogel,

   Dank voor uw reactie op het artikel. Uw opmerking klopt dat mensen langer thuis wonen en pas verhuizen naar een verpleeghuis als het echt niet meer thuis gaat. In verpleeghuizen woonden mensen voorheen gemiddeld zo'n twee jaar en inmiddels wonen mensen er gemiddeld minder dan 1 jaar.

   Mede daarom ondersteunt LOC cliëntenraden om zich niet alleen op het verpleeghuis te richten, maar ook op de lokale samenleving. Als de cliëntenraad zicht heeft op wat zich in de lokale omgeving afspeelt rond kwetsbare ouderen en ervaringen, wensen en signalen bespreekt met de verpleeghuisbestuurder, vergroot dit de verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld. Dat kan de levenskwaliteit van mensen in een kwetsbare positie, zowel binnen als buiten het verpleeghuis, verhogen.

   Vriendelijke groet,

   Jose Broers

   adviseur 

Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen