In april kwamen cliëntenraden uit de GGz bij elkaar om over privacy en het gebruik van ROM-data te praten. Judica Berkelaar was als ervaringsdeskundige de initiatiefnemer voor deze bijeenkomst. LOC Zeggenschap in zorg heeft haar hierbij ondersteund. Naast de cliëntenraden waren initiatiefnemers van de petitie Stop Rom als benchmark in de GGz en ook Stichting Benchmark GGz (SBG) aanwezig. We zetten op een rij wat er naar voren kwam, waaronder een oproep.

Wat is ROM?

ROM staat voor Routine Outcome Measurement en is een kwaliteitsinstrument dat in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) wordt gebruikt. De ROM is ontwikkeld om cliënten en hulpverleners informatie over de effectiviteit van de behandeling te geven. Op basis hiervan evalueren ze en stellen waar nodig de behandeling bij. Inmiddels leveren GGz-instellingen een deel van deze data door aan de Stichting Benchmark GGz om GGz-instellingen te vergelijken. De zorgverzekeraars, die SBG financieren, gebruiken de ROM-data ook bij zorginkoop.

Welke knelpunten zijn er?

Tijdens de bijeenkomst zagen de cliëntenraden de volgende knelpunten:

 • slechte informatie aan cliënten;

 • geen toestemming vragen aan cliënten om hun gegevens buiten de eigen behandeling te gebruiken;

 • er zijn vragen over de privacy van de cliënt;

 • tot personen herleidbare ROM-data zijn niet noodzakelijk in een beleidsinformatiesysteem voor monitoring en controle;

 • ROM-data zoals die verzameld worden, zijn niet geschikt voor benchmarking op basis van vergelijkende kwaliteitsmetingen;

 • het verzamelen van ROM-data voor benchmarking staat evaluatie en verbetering van behandelingen in de weg;

 • het gebruik van ROM-data is uit de eigen behandeling verdwenen door de nadruk die verzekeraars en aanbieders leggen op de dataverzameling en -vergelijking.

Wat was de conclusie?

Bovenstaande punten hebben geleid tot de volgende conclusies:

 • de informatievoorziening aan cliënten moet beter;

 • cliëntenraden moeten actiever betrokken worden bij de ROM;

 • het evalueren en bijstellen van de eigen behandeling is het belangrijkste doel van de ROM;

 • het gebruik van ROM-data als managementinformatie staat dit doel in de weg;

 • als het nodig is om behandelingen extern te verantwoorden en instellingen te vergelijken, dan mag dat niet ten koste gaan van de vertrouwelijkheid in de behandelrelatie;

 • cliëntenraden kunnen een actieve bijdrage leveren aan het zoeken naar geschikte alternatieven.

Oproep aan cliëntenraden

Tijdens de bijeenkomst kwam de vraag om zoveel mogelijk cliëntenraden te laten meedenken over ROM en het gebruik ervan. We hebben daarom besloten om een vervolgbijeenkomst te organiseren. Daar zullen we met elkaar zoeken naar oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten. Naast de cliëntenraden zullen we ook LPGGz, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en SBG uitnodigen. Bij deze vragen wij u als cliëntenraad actief mee te denken over de ROM, privacy en externe verantwoording. De datum voor de bijeenkomst wordt op dit moment vastgesteld. Zodra die bekend is plaatsen we die hier. Of hou onze sociale media en nieuwsbrief in de gaten.

-

Tot die tijd kunt u al uw ideeën achterlaten via een reactie op deze pagina. Of via de sociale media. Alvast hartelijk bedankt voor uw aandacht hiervoor.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

Reacties

 • Tjeerd Lont zei:

  Waar het volgens mij een spanningsveld zit is enerzijds de privacy die gewaarborgd moet zijn en anderzijds het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Als voormalig zorginkopet weet ik dat meedoen aan ROM een verplicht inkoopcriterium was.

  Het verdient aanbeveling de diverse inkoop- beleidsplannen van zorgverzekeraars te toetsen. Of er een alternatief voor ROM is blijft de vraag omdat dit volgens verzekeraars een gevalideerd meetinstrument is.

Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen