LOC heeft samen met brancheorganisaties Actiz en BTN, de Consumentenbond en de NPCF een nieuwe set algemene voorwaarden ontwikkeld voor de verpleging, verzorging en thuiszorg. Ook de zorg- en dienstverleningsovereenkomst is aangepast aan veranderingen sinds 2010. De nieuwe algemene voorwaarden gelden voor mensen die vanaf 1 januari 2017 een contract met de zorgorganisatie sluiten, als die lid is van Actiz of BTN (behalve voor de Wet maatschappelijke ondersteuning - Wmo). Mensen die al zorg hadden voor 1 januari 2017 kunnen gebruik blijven maken van de oude algemene voorwaarden en hun bestaande zorgverleningsovereenkomst.

Algemene voorwaarden

In de zorg zijn er allerlei wetten. Die wetten regelen waar cliënten in de zorg recht op hebben. En wat cliënten, of zorgaanbieders, moeten doen. Maar niet alles staat in de wet. Daarom hebben landelijke organisaties die cliënten vertegenwoordigen en organisaties die zorgorganisaties vertegenwoordigen afspraken met elkaar gemaakt. Die afspraken heten algemene voorwaarden en zijn een aanvulling op de wet. In de algemene voorwaarden staan bijvoorbeeld afspraken over welke informatie cliënten krijgen. En wanneer een zorgorganisatie de zorg kan stoppen. Maar ook dat de cliënt zijn rekeningen aan de zorgorganisatie op tijd moet betalen.

Vernieuwde voorwaarden

De nieuwe algemene voorwaarden voor de verpleging, verzorging, thuiszorg staan in één boekje. Daarin staat ook een model-verzorgingsovereenkomst. De nieuwe voorwaarden gelden voor mensen die vanaf 1 januari 2017 een contract met de zorgorganisatie sluiten, als die lid is van Actiz of BTN (behalve voor de Wet maatschappelijke ondersteuning - Wmo). Mensen die al zorg hadden vóór 1 januari 2017 kunnen gebruik blijven maken van de oude algemene voorwaarden en hun bestaande zorgverleningsovereenkomst.

De oude algemene voorwaarden stamden uit 2010. Bij de evaluatie bleek dat de algemene voorwaarden soms wat verwarrend waren. Ook zijn sommige regels sinds die tijd veranderd. En we kennen nu de Wet langdurige zorg in plaats van de Awbz, er is meer naar de Zorgverzekeringswet gegaan en meer naar de gemeente (Wmo). Daarom waren er vernieuwde voorwaarden nodig. Het betreft een actualisatie en het zijn geen geheel nieuwe voorwaarden. Wel is er een nieuwe vorm, waarbij de model-zorgverleningsovereenkomst en de algemene voorwaarden nu in één document zitten.

PGB

Er is ook een module PGB ontwikkeld voor mensen met een persoonsgebonden budget. Zodra belangenvereniging Per Saldo die goedkeurt, zal die worden toegevoegd aan de overige modules in het boekje met algemene voorwaarden en de zorgverleningsovereenkomst. Zodra meer bekend is publiceren we daar weer over via de LOC-media.

Oude of nieuwe?

LOC-coördinator Marthijn Laterveer, betrokken bij de vernieuwing: "vanwege de bureaucratie hebben we er voor gekozen de oude voorwaarden voor mensen die nu cliënt zijn te handhaven en geen nieuw papiercircus met handtekeningen op te zetten." Zij hoeven niet over te stappen op de nieuwe voorwaarden. "De verschillen zijn niet wezenlijk wat betreft rechten en plichten", aldus Laterveer.

Wat vindt LOC verder van de nieuwe voorwaarden? De LOC-coördinator: "Wij kunnen ons er in vinden. Cliëntenraden hebben bij de evaluatie aangegeven vooral moeite te hebben met de ingewikkelde vorm. Dat is nu verbeterd."

Verzwaard adviesrecht

Heeft de cliëntenraad adviesrecht over de nieuwe algemene voorwaarden? De Algemene Voorwaarden zelf zijn landelijk beleid. Hoe de nieuwe voorwaarden ingevoerd worden, is een regeling waar cliënten mee te maken hebben. Daarom: verzwaard adviesrecht. (Lees hier meer over de verschillende vormen van adviesrecht.)

Zo min mogelijk bureaucratie veroorzaken is belangrijk uitgangspunt geweest bij de totstandkoming van de nieuwe voorwaarden. Daarom is het advies van LOC om de invoering niet te ingewikkeld te maken. En om als erover gedacht wordt om iedereen (ook bestaande cliënten) de nieuwe voorwaarden te geven, vooral af te wegen wat dat voor betrokkenen betekent. En of dat het waard is.

Downloaden

De nieuwe algemene voorwaarden zijn hier te downloaden.

Meer basisinformatie over algemene voorwaarden vind je hier.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen