Samen werken aan de toekomst en successen

Het project 'Inzet ervaringsdeskundigen in de JJI' koppelt jongeren in jeugdgevangenissen aan jongvolwassene coaches die ooit zelf in de gevangenis terecht kwamen en hun leven weer op de rit kregen. Ervaringsdeskundigen en projectorganisaties Young in Prison NL, het Jeugdplatform Amsterdam, het Lectoraat Residentiele Jeugdzorg (Hogeschool Leiden) en LOC zeggenschap in zorg bedachten een project rond de inzet van 'coaches met ervaring.' Zij kregen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van het traject Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV-JJ) de opdracht om het project uit te voeren. De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnenkort wordt gestart met de inzet van coaches en in het najaar van 2017 worden de eerste resultaten van het project verwacht.

Niet in het verleden blijven hangen

“Een ideale coach is iemand die de situatie van de jongere begrijpt, maar niet te lang naar het verleden blijft kijken. Werken aan perspectief en werken aan successen.” Dat stelden twee 'ex-gedetineerde' jongeren tijdens een bijeenkomst van het Ministerie van VenJ over de mogelijke stelselherziening Invulling Vrijheidsbeneming Jeugd (VIV) op 26 september 2016.

De jongeren vertelden over hun ervaring: dat tijdens hun verblijf juist ervaringsdeskundigen hun intrinsieke motivatie hadden aangewakkerd om aan de toekomst te werken. De ervaringsdeskundigen hadden deze twee jongeren geïnspireerd om 'het roer om te gooien'. Met deze woorden in het achterhoofd is het project inmiddels in volle gang.

Toekomstperspectief

Young in Prison ontwikkelt een profielschets voor de ervaringsdeskundige coaches. Dat gebeurt in samenwerking met allerlei relevante samenwerkingspartners: van hulpverleners vanuit de instellingen tot gedetineerde jongeren zelf. Nadat het profiel is vastgesteld worden een aantal ervaringsdeskundigen opgeleid en gaan zij aan de slag in de instellingen. Dit alles met het doel dat jongeren de gevangenis met een beter toekomstperspectief verlaten.

Deelname vrijwillig

In overleg met de instellingen worden 8 tot 10 jongeren in de gevangenis benaderd voor deelname aan het coachingstraject. Deelname is geheel vrijwillig. Jongeren die meedoen worden gekoppeld aan een coach en als het klikt wordt besproken hoe het contact wordt ingevuld. Tussendoor wordt het traject gemonitord en indien nodig worden verwachtingen tussen jongere en coach bijgesteld. Om te kijken welk effect de coaches hebben, begeleidt het Lectoraat Residentiele Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden het ontwikkelproces en doet actie-onderzoek.

Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd

In het kader van VIV-JJ zijn in 2016 een aantal proeftuinen en projecten gestart om antwoord te geven op de vraag ‘hoe organiseren we in de toekomst passende zorg en beveiliging op maat voor jongeren voor, tijdens en na detentie?’ Het traject loopt tot begin 2018. Zie ook  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/inhoud/verkenning-invulling-vrijheidsbeneming-justitiele-jeugd-viv-jj

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen