De rechten van cliënten zijn volop in ontwikkeling. Nieuwe wetten komen tot stand, oude wetten worden vervangen en wetsontwerpen worden gelanceerd. De Europese Unie maakt nieuwe regelgeving en rechters doen regelmatig uitspraken waar rekening mee dient te worden gehouden. Op 13 april 2018 organiseert de Guus Schrijvers Academie in Utrecht een congres 'Patiëntenrecht in ontwikkeling' over de ontwikkelingen in de rechtspositie van cliënten.
 
Actuele onderwerpen voor cliëntenraden
 

Voor cliëntenraadsleden komen tijdens het congres actuele onderwerpen aan bod. Het gaat om rechten van cliënten en patiënten die het leven van mensen beïnvloeden. Zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), elektronische uitwisseling van medische gegevens en privacy, de meldplicht in de Wet bescherming persoonsgegevens en de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 
Daarnaast speelt de cliëntenraad bij zowel de invoering als uitvoering van deze wetgeving een rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad met betrekking tot de klachtenregeling en het inzagerecht van cliënten in hun dossiers. En in de toekomst het verzwaard adviesrecht inzake de medezeggenschapsregeling.

Vragen

Op het congres komt een groot aantal vragen aan de orde, zoals:

  • Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van patiëntenrecht?
  • Is mijn zorginstelling Wkkgz-proof? Aan bod komen het klachtrecht, het intern melden van incidenten en het extern melden van calamiteiten en van geweld in de zorgrelatie.
  • Wat brengt de komende wet over medezeggenschap van cliënten voor veranderingen met zich mee?
  • Wat moet ik weten over de wet over cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg?
  • Heeft de patiënt recht op inzage in zijn elektronisch patiëntendossier? Heeft hij recht op een afschrift? Zijn elektronische patiëntengegevens voldoende beschermd? Wanneer moet de instelling een data-lek melden?
  • Hoe is het gesteld met de privacy in zorgwetten als de Wmo, Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet?

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor mensen die (direct of zijdelings) met gezondheidsrechtelijke vragen te maken krijgen, zoals zorgprofessionals (artsen, specialisten en paramedici), zorgmanagers, leidinggevende professionals, klachtfunctionarissen, docenten gezondheidsrecht in HBO en WO, juristen, leden van cliëntenraden en vertrouwenspersonen en bestuurders en medewerkers van patiëntenverenigingen.

Het congres bestaat uit korte voordrachten, parallelsessies en flitspresentaties. De dagelijkse praktijk is hierbij leidend. Alleen de meest relevante ontwikkelingen worden besproken. Deze opzet maakt het congres ook interessant voor niet-juristen.

Meer informatie

Het congres vindt plaats op 13 april 2018 in Utrecht. De kosten bedragen € 290 (btw-vrij). Inhoudelijk is het congres voorbereid door gezondheidsjurist en oud-docent van het UMC Utrecht Monique Biesaart en oud-hoogleraar Public Health Guus Schrijvers. De Guus Schrijvers Academie organiseert het congres.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen