De regering wil de Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk maken voor mensen met een langdurende psychische stoornis. Daarom heeft ze een wetsvoorstel voorbereid. Dit voorstel was tot vrijdag 3 augustus open voor consultatie. Dat betekent dat maatschappelijke organisaties - zoals LOC - op het voorsel kunnen reageren. LOC is blij met het wetsvoorstel, maar hoopt nog op één belangrijke aanpassing, zodat jongeren onder de 18 jaar ook toegang krijgen tot de Wlz.

Herstellen weeffout

Sinds 2015 vallen mensen met een langdurige psychische stoornis onder twee wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Alleen als je langer dan drie jaar behandeling krijgt in een instelling, is het mogelijk om onder de Wlz te vallen. De regering heeft dit besloten toen in 2015 de Wlz werd ingevoerd. Volgens hen was langdurige zorg alleen nodig voor ouderen en mensen met een beperking. Daar was de AWBZ namelijk ook voor bedoeld.

Daarmee ging de toenmalige regering wel voorbij aan het feit dat de AWBZ oorspronkelijk is ingericht voor onverzekerbare risico's in de gezondheid, zoals een psychische stoornis. Het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis is een goede beslissing. Omdat het een eerdere weeffout in de wet herstelt.

Ook voor jongeren

De voorgestelde wetswijziging kent volgens LOC één belangrijke tekortkoming: jongeren onder de 18 jaar met een psychische stoornis worden uitgezonderd van de Wlz. Volgens de minsiter vallen zij namelijk onder de Jeugdwet en moeten gemeenten dus zorg en ondersteuning voor deze jongeren regelen. 

Jongeren met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke handicap kunnen wel een indicatie voor de Wlz aanvragen. Het maken van zo'n onderscheid is onwenselijk. Daarom heeft LOC aan de minister gevraagd om de Wlz ook toegankelijk te maken voor jongeren met een psychische stoornis. Zolang zij maar aan het criterium: 'voortdurend (intensieve) zorg in de nabije omgeving'.

De volledige reactie van LOC op het wetsvoorstel kunt u hier lezen.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen