Het programma ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ startte in februari 2015 om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Inmiddels is het overgrote deel van de verbeterplannen afgerond en zijn de resultaten opgehaald en gebundeld. Theo van Uum, directeur langdurige zorg van VWS en Hanny Treffers directeur programmamanagement Vilans zijn beiden nauw betrokken bij het programma. Ze blikken terug op de tot nu toe behaalde resultaten. Van Uum zegt: 'De verpleeghuizen mogen trots zijn op wat ze doen voor cliënten'.

Verbeterplannen

Het programma Waardigheid en trots begint duidelijk zijn vruchten af te werpen, constateert Theo van Uum, directeur langdurige zorg van VWS. Het credo “de cliënt centraal” krijgt steeds beter invulling. Hij merkt in gesprekken met zorgaanbieders hoezeer inmiddels in de verpleeghuizen ruimte is ontstaan voor de verzorgenden om samen met de cliënt en diens familie te bepalen wat goede zorg is voor de cliënt. ‘Je ziet prachtige voorbeelden van wat dit oplevert’, zegt Van Uum. ‘Een verzorgende die hoort dat een cliënt conducteur is geweest en hem laat genieten van een cd met treingeluiden bijvoorbeeld. Als je dat ziet, dan heb je echt oog voor de cliënt. “Het zijn de kleine dingen die het doen”, hoor je dan wel eens. Maar het zijn geen kleine dingen, niet voor de cliënt.’

Nog jaren vooruit

Hanny Treffers, directeur programmamanagement Vilans en coördinator Vernieuwingsprogramma Waardigheid en Trots blikt in een interview ook terug op de resultaten van de verbeterplannen: ‘Met de inzichten die zijn opgehaald kunnen we nog jaren vooruit. Verpleeghuizen hebben keihard gewerkt aan kwaliteitsverbetering en daar hebben wij gelukkig met dit mooie programma een bijdrage aan kunnen leveren. Het is natuurlijk heel ambitieus en heel groot om de waardigheid en de trots te willen herstellen in de verpleeghuissector. En dat is ook geen absoluut doel. Maar ik zie wel heel duidelijk een nieuw élan in de sector.' 

Stem voor de cliëntenraad

Over de rol van de cliëntenraden zegt van Uum. ‘En die zitten dan ook altijd aan tafel, dat was in het verleden niet vanzelfsprekend. En als het gaat om de besteding van de extra gelden voor persoonsgerichte aandacht, laten ze ook écht hun stem horen. Naast de cliëntenraden zie ik trouwens ook dat de familieleden steeds meer betrokken worden bij het dagelijks leven van de cliënt.’
In een eerder interview zei Van Uums voorganger Martijn Verbeek dat de cliëntenraden er zijn om het de bestuurder moeilijk te maken. ‘Die mening deel ik’, zegt Van Uum. ‘Maar ik denk dat iedere goede bestuurder zijn eigen tegenspraak organiseert, ook van de cliëntenraad dus.’

Meten van kwaliteit

Over veranderingen bij het meten van kwaliteit zegt Treffers: ‘De manier waarop we kwaliteit meten in de sector is zeker veranderd. Voor 2015 werkten we nog met de CQ-index en dat soort instrumenten. Dankzij meer regieruimte van zorgkantoren kunnen we nu op betere manieren kwaliteit meten. Manieren die een stuk plezieriger zijn op de werkvloer. Een tweede verandering die ik zie is dat intramurale instellingen opener zijn geworden. Tegenwoordig worden veel meer mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij de organisatie dan voorheen. De buitenwereld wordt naar binnen gehaald, zeggen we dan zo mooi.’

Kanttekening bij gehandicaptenzorg

Van Uum is positief over wat hij in de verpleeghuizen ziet gebeuren. Wel wil Van Uum graag één kanttekening plaatsen. ‘Door het enorme financiële beslag dat er nu voor de verpleeghuizen is, dreigt de gehandicaptenzorg op de achtergrond te raken. Dat mag niet gebeuren, want in deze sector speelt zich een soortgelijke beweging af om veel meer uit te gaan van de cliënt. Die verdient ook ruimte en aandacht.’

Meer informatie

Het vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots is een initiatief van het ministerie van VWS en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’. LOC zeggenschap in zorg neemt deel aan de Taskforce.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen