EenVandaag onderzoekt hoe het extra geld voor verpleeghuiszorg volgens cliënten zélf ingezet moet worden. Daarbij willen we heel graag de hulp van alle raden inschakelen, die te maken hebben met verpleeghuiszorg.

ActiZ, de brancheorganisatie voor onder meer de sector verpleging en verzorging, is benaderd door het tv-programma EenVandaag. Zij willen onderzoeken hoe het extra geld voor verpleeghuiszorg volgens cliënten zélf ingezet moet worden.

Het gaat om geld dat dit jaar gebruikt kan worden voor zinvolle dagbesteding voor cliënten en deskundigheidsbevordering voor personeel. ActiZ heeft LOC gevraagd of we cliëntenraden om hun medewerking willen vragen, zodat zij het onderzoek bekend kunnen maken onder cliënten.

Uw medewerking van groot belang

Het is van belang dat zoveel mogelijk cliënten op de hoogte zijn van het onderzoek. Zodat zij de mogelijkheid hebben hun mening te laten horen door de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is bedoeld voor mensen met een zorgzwaartepakket (Zzp) 4 of hoger.

Als cliënten mee willen doen, dan moeten zij de vragenlijst voor zaterdag 27 februari invullen. Zij kunnen dit waar mogelijk zelf doen of samen met hun naasten of een vrijwilliger. Laat cliënten vooral ook weten dat hun deelname anoniem is. Er kan dus niet achterhaald worden welke antwoorden iemand heeft gegeven.

EenVandaag gaat een uitzending maken over de resultaten. Als LOC houden we u daar natuurlijk van op hoogte via de verschillende LOC-media.

Invullen kan op papier of digitaal

Mensen kunnen de vragenlijst digitaal (op hun tablet of computer) invullen via deze link. De vragenlijst kan alleen via deze link worden ingevuld. Dus niet door de link in de internetbrowser te kopiëren. Dit is gedaan omdat iedereen de vragenlijst individueel en dus maar één keer kan invullen.

De vragenlijst kan hier ook worden uitgeprint, zodat iedereen die dat wil hem ook op papier kan invullen. Ingevulde vragenlijsten kunnen teruggestuurd worden naar:

Avrotros EenVandaag
t.a.v. Rozemarijn Lubbe
Antwoordnummer 28800
1200 VX Hilversum

Er is ook een korte instructievideo gemaakt, zodat mensen die mee willen doen wat meer te weten kunnen komen over het onderzoek. Klik daarvoor op deze link: instructievideo over het onderzoek

Zinvolle dagbesteding is waarde-volle zorg

In de visie 'waarde-volle zorg' zegt LOC dat zorg eraan moet bijdragen dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat betekent dat mensen die afhankelijk zijn van zorg, dat moeten kunnen blijven doen wat belangrijk voor hen is. De zorg heeft als taak om daar dienstbaar aan te zijn. Je dag door kunnen brengen op een zinvolle manier, is daarbij voor veel mensen essentieel.

LOC wil daarom ook dat extra geld voor dagbesteding ingezet wordt op een manier die past bij wat cliënten willen. Dat is precies ook het doel van deze vragenlijst.

Cliëntenraden kunnen de resultaten van het onderzoek weer inzetten om het gesprek daarover aan te gaan met de zorgaanbieder. Op het Sociaal Platform van LOC zijn ook al vragen gesteld door raden over het extra geld, lees hier meer daarover.

Vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van EenVandaag, Rozemarijn Lubbe, email: Rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl
Of door een mail te sturen naar communicatie@actiz.nl.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen