Volgende week neemt de Eerste Kamer hoogstwaarschijnlijk de Wmcz 2018 aan. LOC en veel cliëntenraden hebben veel werk verricht om de wet zo snel mogelijk aangenomen te krijgen. Dat is nu gelukt. 

Toelichting

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bracht op dinsdag 14 mei 2019 het eindverslag uit over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018. De commissie acht de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. De Eerste Kamer zal het voorstel op dinsdag 21 mei 2019 als hamerstuk afdoen.

Dit betekent dat Eerste Kamerleden in principe niet meer het woord wensen te voeren en dat het wetsvoorstel naar verwachting zonder stemming zal worden aanvaard.

Geen discussie na Nota van Antwoord

De recente antwoorden van minister Bruins op vragen over het wetsvoorstel zijn vorige week kort besproken in de Kamercommissie voor Volksgezondheid. Daar zagen de senatoren geen aanleiding om het wetsvoorstel nog verder te behandelen in de Eerste Kamer. Dit besluit luidde het einde  van een lange parlementaire discussie over medezeggenschap in de zorg. En de start van een verandering in de praktijk van alledag.

Wat betekent dit voor cliëntenraden?

Na goedkeuring van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer verwordt de Wmcz 2018 tot een echte wet. Het vervangt dan de oorspronkelijke Wmcz uit 1996. Met een handtekening van minister Bruins en de Koning zal het vervolgens in de Staatscourant worden gepubliceerd, inclusief een datum van inwerkingtreding. Deze zal waarschijnlijk op 1 januari 2020 worden bepaald. Daarna hebben zorgorganisaties zes maanden de tijd om de Wmcz 2018 samen met cliëntenraden in te regelen.

Ondersteuning LOC voor cliëntenraden bij Wmcz 2018

LOC biedt in 2019 een uitgebreid en vernieuwd aanbod aan diensten, voorlichting en ondersteuning voor cliëntenraden. LOC herziet alle brochures om te voldoen aan de inhoud van de Wmcz 2018. En we benaderen cliëntenraden actief om te bezien of er behoefte is aan ondersteuning op maat. Alle bestaande regelingen moeten immers herzien worden. Dit doen wij in samenwerking met andere partijen.

Het kan betekenen dat advies of ondersteuning van een LOC-adviseur voor uw cliëntenraad gewenst is. Heeft u vragen over de inhoud van de Wmcz 2018 of verdere activiteiten van LOC op dit gebied? Neem dan contact op met de Vraagbaak van LOC via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00.

LOC organiseert in het najaar van 2019 nieuwe cursussen voor cliëntenraden over de Wmcz 2018.

Zoekt u naar de nieuwe basis van de adviesrechten, de adviesprocedure en de wetgeving? Download hier de nieuwe LOC brochure Basisinformatie medezeggenschap.

Meer informatie

LOC dossier Wmcz 2018

 

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen