Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader heeft 4 thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten. Om het leren en verbeteren in teams een impuls te geven, hebben Verenso (vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde) en V&VN (beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden) samen met andere stuurgroeppartijen van het kwaliteitskader indicatoren ontwikkeld voor deze thema’s.

Verbeteren

Zorgorganisaties moesten deze gegevens in november en december 2018 aanleveren. Tegelijk moeten de resultaten, uiterlijk binnen zes weken, ook binnen de teams besproken worden. De teams kunnen met deze kwaliteitsinformatie zelf aan de slag en verbeterpunten formuleren. 

De 4 thema’s zijn:

  • decubituspreventie
  • medicatieveiligheid
  • advance care planning (afspraken met cliënt over zorg rondom het levenseinde)
  • en gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen

De indicatoren sluiten aan op de basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: zij gaan uit van leren en verbeteren op de werkvloer. De eerste meting met deze indicatoren basisveiligheid heeft in 2018 plaatsgevonden.

Oproep

Bent u lid van een cliëntenraad in het verpleeghuis of in kleinschalige woonvormen (WLZ-gefinancierde zorg)?

Dan horen wij graag wat uw ervaringen zijn met de meting van de indicatoren basisveiligheid 2018 in uw organisatie.

De vragenlijst bestaat uit 5 korte vragen over basisveiligheid in de praktijk en uw betrokkenheid bij de meting, het bespreken van de resultaten en de ondernomen acties om de kwaliteit van zorg te verbeteren. U kunt reageren tot en met 5 mei. Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie!

Naar de enquête.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen