In de gemeente Amersfoort is tussen de zomers van 2016 en 2017 het LOC-project Grootschalig Luisteren naar Ouderen uitgevoerd. De gemeente Amersfoort heeft nu een evaluatie uitgevoerd.

Het doel van deze projectevaluatie was: "Aan de hand van de ervaringen van de direct betrokkenen bij dit project, een oordeel kunnen geven of Grootschalig Luisteren een geschikt en effectief instrument is om bij belangrijke thema’s in te zetten. En daarmee zicht te krijgen of het een geschikt en effectief instrument is om in te zetten door de STA (Signalerings Team Amersfoort) dan wel de gemeente Amersfoort." Het rapport geeft inzicht en antwoord op deze vraag.

Inzetbaarheid Signaleringsteam Amersfoort (STA)

Zo is in het rapport te lezen: "De methodiek van verhalen verzamelen kan een hele waardevolle manier van signalen ophalen zijn voor de STA. Het drempelverlagende karakter van de Verhalentafels en de mate waarmee het de interactiviteit in conversaties verhoogd, kan helpen."

Grootschalig Luisteren bij beleidsontwikkelingen

Voor wat betreft de beleidsontwikkeling binnen het Sociaal Domein binnen de gemeente "is het Grootschalig Luisteren met name toepasbaar bij ontwikkelingen met een kortcyclisch karakter, waarbij aanpassing van een proces of werkwijze snel te realiseren is. Hierbij valt te denken aan beleidsontwikkelingen binnen de Sociale Basis Infrastructuur of bepaalde trajecten op wijkniveau. Grootschalig Luisteren is als onderzoeksmethode toegevoegd aan de 'gereedschapskist'. Per inhoudelijk vraagstuk zal Grootschalig Luisteren in de toekomst meegewogen worden samen met andere mogelijke onderzoeksmethoden,
waarbij gekeken wordt welke methode het beste passend is bij de vraag."

Download hier het rapport van de gemeente Amersfoort.

Meer informatie over Grootschalig Luisteren.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen