Op woensdag 28 november vond de 2e landelijke netwerkdag voor cliëntenraden uit de jeugdhulp plaats. Een mooie opkomst, bestaande uit cliëntenraden, enkele ondersteuners en professionals, leidde tot veel uitwisseling over medezeggenschap in de dagelijkse praktijk.

Van ‘reset-momenten’ tot 'de lijn van ongenoegen', 7 punten van goede zorg en meer 
Diverse clientenraden vertelden over hun successen en hun manier van werken. Zo vertelde de clientenraad van het Leger des Heils over hun ondernemende aanpak om het onderwerp bejegening onder de aandacht te brengen. In bijeenkomsten met jeugdbeschermers delen ze hun persoonlijke ervaringen. Dat maakt veel indruk op de jeugdbeschermers: “Het tot stand brengen van een zogeheten ‘reset-moment’ bij jeugdbeschermers is waarvoor we het doen. Hiermee hopen we dat ze op een andere manier naar clienten en hun eigen handelen gaan kijken”, aldus deze clientenraad.” Bij Oosterpoort stelde de clientenraad een lijn van ongenoegen in. “Omdat we merkten dat veel klachten niet werden gemeld of doorgespeeld. Een peer (een gelijkwaardig gestemde) kan daarbij soms beter helpen dan een professional.” Tussen Spirit Jeugdhulp en de Bascule heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden. Dit leidde tot een fusieplatform, bedoeld voor gesprekken tussen de twee organisaties, jongeren en ouders. Uit deze samenwerking ontstonden 7 punten van goede zorg: punten die leidend zijn bij het bieden van hulpverlening.

Ervaringsdeskundigheid, hulpverleners, ExpEx
Deelnemers wisselden hun ideeën en ervaringen over ervaringsdeskundigheid uit. Daarbij waren de deelnemers het erover eens dat ervaringsdeskundigheid zich onderscheidt van ervaringskennis. "Wil je ervaringsdeskundige zijn, dan hoort daar een opleiding of cursus bij." Zoals bij ExpEx: een platform dat de jeugdhulp wil verbeteren vanuit het perspectief van de jongeren. ExpEx leidt jongeren op tot ervaringsdeskundigen, zodat zij zich kunnen inzetten, bijvoorbeeld als ervaringsmaatje, vraagbaak, luisterend oor, adviseur, meedenker, voorlichter of projectontwikkelaar. 

Wmcz 2018, contact met de achterban, cliëntinspectie
De Wmcz 2018 werd uitgebreid besproken, nu deze bij invoering gevolgen zal hebben voor de rechten van cliëntenraden uit de jeugdhulp. En gezamenlijk werd uitgebreid stilgestaan bij een herkenbaar vraagstuk: hoe kom je in contact met je achterban? Hoe werk je aan je zichtbaarheid? Wat zijn knelpunten? De dag werd afgesloten met een presentatie over de mezeggenschapsmethode 'Cliëntinspectie'. Een methode, waarbij clienten zelf bedenken over welk thema zij clienten gaan bevragen, waarna zij aanbevelingen doen aan de organisatie.

Het was goed om te zien dat er veel uitwisseling plaatsvond. Volgend jaar organiseren we weer een netwerkdag. 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen