LOC is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waarde-volle zorg. Dat is zorg die de gezondheid, eigenwaarde en autonomie van mensen maximaal bevordert. Zo kunnen mensen altijd een waarde-vol leven heben, ook al is dat soms anders dan voorheen. En zo kunnen zij van betekenis zijn voor hun omgeving. En daar op een passende manier aan bijdragen. Waarde-volle zorg is zorg die de mens waardeert. Waardoor een mens steeds optimaal tot zijn recht kan komen. Of die nu jong, oud, gezond of minder gezond is. Dan bouw je wat LOC beteft aan een 'waarde-vol leven' voor iedereen. En daarmee aan een gezonde samenleving.

LOC vertegenwoordigt cliëntenraden en cliënten in de sectoren: jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, thuiszorg, verpleging & verzorging, verslavingszorg en welzijn. Het Adviesforum LOC bestaat uit 15 leden (op vrijwillige basis) met ieder een (ervarings)achtergrond uit één van de sectoren. Het Adviesforum LOC Vergadert 5 - 6 maal per jaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de coördinatoren van LOC op de strategische beleidsontwikkeling van LOC.

Het Adviesforum fungeert als denktank, is als vertaler betrokken bij de vertaling van de ontwikkeling van visie naar strategie en functioneert als adviesorgaan op basis van adviesaanvragen. Onlangs zijn een paar leden teruggetreden. Voor een goede landelijke dekking en vertegenwoordiging van sectoren zoeken we nieuwe leden uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland of Noord-Holland en uit de sectoren maatschappelijke opvang, welzijn en verslavingszorg. 

Profiel

Met betrekking tot het individuele deskundigheidsprofiel zijn door het Adviesforum de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • bestuurlijke kwaliteiten en beschikken over kennis op beleidsniveau;
  • denken en handelen op strategisch niveau, zich kunnen verplaatsen in de positie van cliënten(raden), medewerkers, bestuurders, organisaties en gemeenten;
  • beschikken over een actief netwerk in de zorg. In staat tot het onderhouden van contacten met (onderdelen van) de achterban van LOC Zeggenschap in zorg;
  • kennis van en bereid om een bijdrage te leveren aan de visie "waarde-volle zorg".

Heeft u interesse of vragen? Stuurt u dan een e-mail naar loc@loc.nl.

Lees ook het interview met Annette Straver, voorzitter LOC Adviesforum. Voor LOC tijdschrift Zorg & Zeggenschap herfstnummer 2018 beantwoordde ze zeven vragen over haar werk voor het Adviesforum: "Eigen regie is het sleutelwoord" 

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen