LOC ondersteunt cliëntenraden bij het begrijpen van de begroting en de jaarrekening van de zorgorganisatie. Dat doet een groep experts die zowel zicht hebben op de cijfertjes als weten hoe het is om als cliëntenraad te functioneren. Een combinatie die door veel cliëntenraden wordt gewaardeerd, omdat het advies aansluit bij de vragen van de raad en niet enkel uit kille cijfers bestaat. Deze groep zoekt naar nieuwe leden! Hoe en waarom leest u onderstaand. Bij interesse kunt u contact opnemen met Joep Bartholomeus via loc@loc.nl of 030 - 284 3200. 

Aanleiding voor een expertpool Zorg en Geld

Uit de begroting en de jaarrekening is voor de cliëntenraad veel informatie te halen over het beleid van de organisatie en hoe zich dat vertaalt naar de besteding van geld. Bijvoorbeeld hoeveel geld er gaat naar mensen die zorg verlenen en hoeveel naar niet zorg gerelateerde activiteiten. Of hoeveel geld de instelling uitgeeft aan eten en drinken, activiteiten en vastgoed. En de begroting en jaarrekening geven zicht op de stabiliteit en continuiteit van de organisatie. 

Volgens de Wmcz hebben cliëntenraden recht om advies te geven over de begroting en jaarrekening. Veel cliëntenraden vinden dit lastig. Ze weten niet goed hoe ze deze stukken moeten lezen en beoordelen. Vaak is de aangeleverde informatie niet goed te lezen voor cliëntenraden. LOC kreeg hier veel vragen over en heeft een aantal jaar gelden samen met actieve leden van cliëntenraden een expertpool opgericht om cliëntenraden te ondersteunen.

De expertpool en reden dat we nieuwe leden zoeken

De expertpool bestaat uit mensen die weten wat het werk van de cliëntenraad inhoudt. Vanuit de visie Waarde-volle zorg hebben zij gekeken naar wat er toe doet voor mensen die zorg nodig hebben. En wat dat betekent voor de besteding van geld. Op basis daarvan gaan ze met cliëntenraden in gesprek over de stukken van de zorginstellingen en helpen ze om een advies te geven over de begroting en jaarrekening. Dit doen zij door het hele land, bij alle typen zorginstellingen. Van groot tot klein. En in meerdere sectoren zoals de verpleging, verzorging en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugd. 

Doordat zij op zoveel verschillende plekken in heel het land komen, ontvangen zij veel informatie over hoe het gaat in de zorg en de besteding van het geld. 4 tot 6 keer per jaar komt deze groep bijeen en wisselen we de ervaringen uit. Deze ervaringen leiden onder meer tot aanpassingen in wijze van advies aan cliëntenraden, inbreng voor de landelijke belangenbehartiging door LOC en eigen brieven aan politiek en landelijke overheid. Onlangs heeft de expertpool samen met een bestuurder een brief geschreven aan de directeur Langdurige Zorg van het ministerie over de openbaarmaking van de jaarrekeningen door instellingen. Ook maakt deze groep samen met andere experts brochures voor cliëntenraden, zoals de handreiking Cliëntenraden en zorginkoop.

Nu bestaat de groep uit 4 mensen en we willen groeien naar groep van 8 tot 10. Directe aanleiding zijn de vele vragen die binnenkomen en de 2,1 miljard euro extra voor de verpleeghuiszorg. Dat laatste maakt dat we verwachten nog veel meer vragen te gaan krijgen. Het ziet er namelijk naar uit dat de zorginstellingen moeten laten zien hoe zij dat extra geld hebben besteed en hoe dat terug te zien in in een toename van personeel dat zorg verleent. Een belangrijke taak voor cliëntenraden om dat in de gaten te houden, via de begroting en jaarrekening!

Profiel

We zoeken naar mensen die samen willen werken aan Waarde-volle zorg. Die het leuk vinden om cliëntenraden bij hun werk te ondersteunen. Die goed zijn in het aangaan van contacten en kunnen doorvragen wat er voor die specifieke cliëntenraad echt toe doet. Het kunnen lezen van een begroting en jaarrekening is natuurlijk fijn, maar ook iets wat gaandeweg samen verder geleerd kan worden. We zoeken daarnaast naar mensen die het interessant vinden om 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar te komen, de ervaringen te delen en te bepalen wat dat betekent voor het werk van de expertpool. En deel willen uitmaken van de brede beweging die we vormen om de zorg te veranderen

Het werk in de expertpool is op vrijwillige basis.

Werken als vrijwilliger met LOC

LOC is een netwerk van mensen dat samen werkt aan Waarde-volle zorg. Dat netwerk bestaat uit betaalde en niet betaalde mensen en een grote groep samenwerkingspartners. De vrijwilligers bij LOC hebben een hele belangrijke positie. Zij bepalen net als alle andere mensen de koers van het netwerk. We spreken dan ook niet van aansturing van vrijwilligers, maar dat de vrijwillgers het netwerk sturen. Voor alle vrijwilligers zijn verzekeringen afgesloten en we betalen alle onkosten die worden gemaakt, zoals uiteraard de reiskosten, maar ook overige kosten die nodig zijn om het werk te kunnen doen. 

Met alle mensen uit het netwerk komen we drie keer per jaar bij elkaar. Dan lunchen of eten we wat samen en bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg en het netwerk. Samen vormen we een hechte groep die vanuit dezelfde waarden werken aan een nog betere zorg en ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joep Bartholomeus via loc@loc.nl of 030 - 284 3200.

 

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen