De mens centraal, de sociaal werker of professional 3.0, leren, verbinden en samenwerken met gezinnen. Maar hoe werk je als sociaal werker (samen) met en voor mensen zodat zij zich écht gehoord voelen en verbetering ervaren? In het landelijk actieprogramma 'Sociaal werk versterkt!' staan leren van verhalen, wensen en behoeften van mensen centraal. Meer daarover in dit bericht, met onderaan een oproep voor sociaal werkers voor feedback op een nieuwe beroepscode.

Van burgers en buurten wordt meer zelfredzaamheid en eigen kracht verwacht. Uit recente cijfers blijkt ook dat 421.000 kinderen opgroeien in armoede, tienduizenden vluchtelingen moeten integreren, ruim 65.000 incidenten geregistreerd zijn waar verwarde personen bij betrokken waren en bijna 350.000 jongeren te maken hebben met jeugdhulp. En de bevolking vergrijst snel; in 2040 telt Nederland 4,7 miljoen 65-plussers.

Belang sociaal werkers

Er komt veel op burgers af, ook op burgers die niet tot deze kwetsbare groepen horen. Van hen wordt verwacht dat ze helpen, als mantelzorger, als vrijwilliger, als verantwoordelijke buur of vriend. Maar ook aan die inzet zitten grenzen. Gelukkig kunnen wij in Nederland al langer dan een eeuw een beroep doen op vakmensen, te weten allround sociaal werkers met expertise op een bepaald gebied.

Professioneel sociaal werk ondersteunt mensen om naar vermogen sociaal te kunnen functioneren. Zoals door goed te kunnen samenleven in het gezin, met familie, buurtgenoten, leeftijdsgenoten, andere generaties en culturen, vrienden, collega’s, lotgenoten en de weg weten te vinden in de samenleving.

Relatie burger cruciaal

Maar ook het sociaal werk is in ontwikkeling en kent de nodige uitdagingen. In de transformatie naar een echte participatiesamenleving blijkt de relatie tussen professional en burger(s) cruciaal. Daar ‘moet het gebeuren’. Burgers kunnen als enige aangeven wat zij nodig hebben en verwoorden wanneer zij zich echt geholpen voelen. Het is nog niet vanzelfsprekend dat dat ook voorop staat in hulpverlening.

Sociaal werk vanuit ogen burger

Hoe dat wel kan wordt in dit programma op verschillende manieren in veel gemeenten ‘naar boven gehaald’. Burgers geven aan wat zij nodig hebben. Het beeld dat daaruit naar voren komt wordt gespiegeld aan de opvattingen en werkwijze van professionals, sociaal werk van organisaties en gemeenten. Zodat mensen in de lokale praktijk leren hoe die relatie tussen professional en burger vorm kan krijgen.

Om nu en in de toekomst aan de hooggespannen verwachtingen van gemeenten en burgers te kunnen voldoen, worden sociaal werkers op deze en andere manieren gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen als lerende professionals.

Feedback beroepscode

Om professionals te helpen bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen in hun werk is door het programma 'Sociaal werk versterkt!' een beroepscode gemaakt voor alle sociaal werkers. Om die zo goed mogelijk te kunnen laten zijn, wordt aan alle sociaal werkers gevraagd: wat vind je ervan? Met de feedback wordt de beroepscode aangepast.

Meedoen kan tot 1 september 2017

Doe hier mee.

Meer over 'Sociaal werk versterkt' is te lezen in dit artikel.

-

Op de afbeelding: sociaal werkambassadeur Sadia El Benjahi.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen