Het toedienen van medicijnen brengt risico’s mee voor de cliënt. Het is belangrijk dat het toedienen van medicijnen veilig gebeurt. Maar wanneer werkt een organisatie eigenlijk veilig met medicijnen? Het platform Medicatieveiligheid, waaraan LOC deelneemt, stelde daarvoor een aantal 'veilige principes' op. De vernieuwde "Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg Februari 2019" sluit waar mogelijk aan bij deze Veilige Principes en beschrijft waar nodig het eigen karakter van het medicatieproces in de gehandicaptensector. 
 

De rol van zorgmedewerker

Doel van de actualisatie van de Handreiking medicatiebeleid VGN Februari 2019 (pdf) was het aansluiten bij nieuwe of geactualiseerde veldnormen en richtlijnen. De meest opvallende aanpassing is een aanvullend hoofdstuk voor de zorgmedewerker. De zorgmedewerker heeft een belangrijke rol in het medicatieproces. In het hoofdstuk staat precies zijn of haar rol beschreven en wordt geschetst wat de zorgmedewerker mag verwachten van de ketenpartners – zoals de arts en de apotheker. Dit hoofdstuk is heel bruikbaar voor zorgmedewerkers in het kader van hun eigen deskundigheidsbevordering en voor scholing in het team. 

Betrokken experts

De actualisatie is uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)gehandicaptenzorgorganisaties, Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (V&VN). 

Experts van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de (beroeps)Vereniging van Apothekers voor Verstandelijk Gehandicapten (NVApVG) hebben meegelezen. 

Bijeenkomst: werk jij veilig met medicijnen?

In een inspirerende bijeenkomst op donderdag 16 mei gaat de Vereniging Gehandicaptensector Nederland (VGN) graag met haar leden in gesprek over wat er volgens medicatieveiligheid is rondom thema’s zoals medicatie op dagbesteding, veiliger werken met elektronische toedienregistratie of samenwerken met de apotheek. De bijeenkomst richt zich op duo’s van beleidsmedewerkers en begeleiders/aandachtsfunctionarissen. Daarnaast wordt ingegaan op hoe u medicatieveiligheid binnen uw organisatie extra onder de aandacht brengt, en er worden praktijkervaringen gedeeld. Aanmelden voor de bijeenkomst op 16 mei kan via het formulier op www.vgn.nl.

Platform Medicatieveiligheid

Bij medicatie zijn diverse partijen betrokken: de cliënt (en zijn mantelzorger), apotheker, arts, zorgorganisatie, zorgmedewerker. Het Platform Medicatieveiligheid (destijds Task Force Platform geheten), met onder andere ActiZ, LOC Zeggenschap in zorg, KNMP, NVZA, V&VN, LHV en Verenso, heeft een ‘sluitende keten’ beschreven: wie is waarvoor verantwoordelijk en wat is in principe veilig in het medicatieproces?

Veilige principes

De ‘Veilige principes in de medicatieketen verpleging-verzorging-thuiszorg’ zijn in 2016 in een nieuw jasje gestoken: het is nu een interactieve versie geworden. In deze versie zijn de resultaten van het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ verwerkt: inzichten, tips en praktijkvoorbeelden over het toepassen van de veilige principes in de praktijk en diverse hulpmiddelen (Informatiekaartenanimaties, checklist Stappen Veilige Principes).
Meer informatie staat op de website van ActiZ.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen