De verplichting om een handtekening te hebben staan onder het zorgplan en iedere wijziging daarvan bestaat vanaf 1 oktober niet meer. Deze afschaffing leidt direct tot een vermindering van administratieve lasten, zowel voor de cliënt als voor de medewerker. De nieuwe werkwijze komt door een wijziging van de Algemene Voorwaarden bij een zorgovereenkomst. 
 
Cliëntenraden
 
Voor cliëntenraden is onder andere van belang om na te gaan of zowel nieuwe als bestaande cliënten de nieuwe Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf krijgen verstrekt van de zorgorganisatie.
 
Toepassing
 
De nieuwe Algemene Voorwaarden Verpleging Verzorging en Zorg Thuis (VVT) zijn per 1 oktober 2018 van toepassing bij zorgaanbieders die lid zijn van ActiZ of van BTN. Met uitzondering van de persoonsgebonden budgetten: PGB-Wlz en PGB-Wmo. Hiervoor moeten de modelovereenkomsten van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) gebruikt worden.
De algemene leveringsvoorwaarden Ggz zijn in 2017 opgesteld en blijven ongewijzigd. De voorwaarden zijn te downloaden: https://www.ggzdocs.nl/documents/2177/detail
 
Zorgplannen
 
Cliëntenraad doen er goed aan om ervaringen van cliënten te 'verzamelen' over hoe zij de evaluatie/evaluatiemomenten van het zorgplan ervaren. Cliëntenraden hebben een belangrijke rol in het beleid hoe de zorgorganisatie omgaat met zorgplannen, zowel een adviserende als een toetsende rol. 
 
Tips 
 • Ga na als cliëntenraad welke regeling de zorgorganisatie heeft voor zorgplannen. Wat is de systematiek? Welke methode(s) gebruikt de zorgaanbieder?
 • Wat vinden de cliënten/vertegenwoordigers van cliënten van deze wijze? Op basis daarvan: wat vindt de clientenraad?
 • Bespreek als cliëntenraad de bevindingen met de manager en breng advies uit.
 • De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren over de zorgplannen.
Voorbeelden
 • Veel instellingen spreken over persoonsgerichte zorg of over persoonsvolgende zorg. De cliëntenraad kan vragen wat dit betekent voor hoe om te gaan met het zorgplan.
 • Vanuit Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, gaat het om 'Van regels naar relaties'. Cliëntenraden in betrokken organisaties kunnen bespreken op welke wijze de zorgorganisatie -op een vernieuwende wijze- met zorgplannen omgaat.

Meer informatie

Oproep

LOC hoort graag wat cliënten vinden of merken van deze verandering; u kunt onderaan dit artikel reageren of mailen of bellen met de LOC-Vraagbaak: 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Reacties

 • De handtekening was bedoeld om aan te tonen dat clienten of vertegenwoordigers betrokken waren bij tot stand komen van het zorgplan.

  Ik zou cliëntenraden het advies mee willen geven om bij de keuze voor het ECD of evaluatie daarvan aanwezig te zijn van moment 1.
  Daarbij aandacht te hebben voor de volgende vragen: blijkt uit het ECD wie de client is, wat belangrijk voor hem is, wie belangrijk voor hem zijn en wat zijn behoeften, wensen en gewoontes zijn en of hij (of familie) actief kan bijdragen aan een goed profiel voorafgaand aan verhuizen naar zorginstelling.
  Immers: als die informatie is toegevoegd dan is de betrokkenheid zichtbaar en  
  draagt het bij aan de bedoeling: dat mensen hun leven zo goed mogelijk kunnen voortzetten passend bij wie ze zijn en de voorkeuren! 
  Groet Hélène Zwaneveld

Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen