Sociaal Werk is een vak dat je moet bijhouden. Burgers mogen rekenen op actuele vakbekwaamheid. Met trots presenteren we als programma Sociaal Werk Versterkt daarom het eerste Beroepsregister, Beroepscompetentieprofiel en de eerste Beroepscode voor sociaal werkers. Sociaal werkers kunnen deze gebruiken om hun vak gericht bij te houden.

Wat moet een sociaal werker kunnen?

In het beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker (versie 2.0, september 2018, pdf) in welzijn en maatschappelijke dienstverlening staat welke algemene en specifieke competenties zij in huis moeten hebben om goed invulling te geven aan hun werk.

Sociaal werkers kunnen het competentieprofiel gebruiken om gericht het vak bij te houden en zichzelf te blijven ontwikkelen als professional. Het profiel geeft inzicht in waar je als sociaal werker al staat, en dient als hulpmiddel bij deskundigheidsbevordering en om te leren op de werkplek. 

Welke betekenis heeft de Beroepscode voor sociaal werkers?

De beroepscode voor de sociaal werker (pdf) ondersteunt sociaal werkers bij het maken van morele afwegingen. De code bevordert ethische bekwaamheid en het vermogen om doordachte besluiten te nemen.

De normen van de beroepsgroep zijn niet altijd vastgelegd in protocollen van de organisatie waar sociaal werkers werken. Daarom is het goed dat er nu een landelijk vastgestelde beroepscode is die geldt voor alle sociaal werkers.

Beroepsregister Sociaal Werk open

Op 14 maart is het Beroepsregister Sociaal Werk opengegaan. Deze beroepsregistratie bij Registerplein biedt sociaal werkers richting en stimulans bij het op peil houden van hun competenties en bij het reflecteren op hun eigen handelen. De kwaliteit van sociaal werkers wordt op deze manier transparant naar burgers/cliënten en opdracht- en werkgevers.

Voor sociaal werkers die zich registreren bij Registerplein zijn registratiecriteria ontwikkeld, die aansluiten bij hun dagelijkse praktijk, het beroepscompetentieprofiel en bij hun eigen professionele ontwikkelingsbehoefte. Géén vinkjes voor uren in de schoolbank, maar erkennen van in de praktijk opgedane ervaring en kennis. Daarmee draagt beroepsregistratie bij aan een nog betere kwaliteit van hulp en ondersteuning door sociaal werkers, en versterkt het hun arbeidsmarktpositie.

In het Register Sociaal Werk bij Registerplein kunnen sociaal werkers die werkzaam zijn in het werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening zich registreren, ongeacht de cao waar zij onder vallen. 

Website Sociaal Werk Versterkt

Op maandag 19 maart ging de website van Sociaal Werk Versterkt live: www.sociaalwerkversterkt.nl. Op de site komen het beroepscompetentieprofiel, de beroepscode, beroepsregistratie bij Registerplein en ‘leren van inwoners’ aan bod. Interviews, artikelen en filmpjes geven informatie over de opbrengsten van het programma, maar laten vooral ook zien - aan de hand van verhalen uit het werkveld - hoe je kunt blijven werken aan vakmanschap. In de loop van dit jaar brengen we verschillende innovatieve methoden en aanpakken uit het werkveld in beeld. En we geven het woord aan sociaal werkers die vakmanschap hoog in het vaandel hebben. Houd de website dus in de gaten!

Meer informatie

Het programma Sociaal Werk Versterkt komt voort uit het Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het programma wordt gedragen door vakbonden CNV en FNV, beroepsorganisaties BV Jong en BPSW, de opleidingen middels MBO raad en Vereniging Hogescholen, de werkgevers verenigd in Sociaal Werk Nederland, Registerplein, FCB, Kennisinstituut Movisie, de Werkplaatsen Sociaal Domein en cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen