Eens in de zoveel tijd besteden we op het Sociaal Platform en in de nieuwsbrief aandacht aan de rechten van cliëntenraden. Vandaag: het bindend voordrachtrecht.

De wet

Cliëntenraden mogen op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) tenminste één lid van de Raad van Toezicht (RvT) aandragen. Dit recht is bindend en mag daarom niet door de bestuurder of andere leden van de RvT geweigerd worden.

De praktijk

In de praktijk zien wij vaak dat cliëntenraden het bindende voordrachtrecht inruilen voor een adviesrecht over álle leden van de RvT. Op basis van de Wmcz kan en mag dit niet. Het is namelijk niet toegestaan om in negatieve zin van de wet af te wijken. En het adviesrecht is een minder recht dan het bindende voordrachtrecht. Cliëntenraden die het bindende voordrachtrecht hebben ingeruild, kunnen dan ook te allen tijde hun bindende voordrachtrecht terugnemen.

Het adviesrecht komt in de praktijk vaak neer op een kennismakingsgesprek en dit betekent feitelijk dat cliëntenraden geen invloed hebben op de samenstelling van de RvT.
Met het bindende voordrachtrecht hebben cliënten daadwerkelijk invloed op de samenstelling van de RvT.

De bedoeling

De bedoeling van de bindende voordracht is namelijk dat deze ervoor zorgt dat er specifiek vanuit cliëntenperspectief toezicht gehouden wordt op de zorgaanbieder. Het lid dat op voordracht van de cliëntenraad benoemd is, heeft als uitgangspunt dat het allereerst gaat om de zorg die mensen krijgen. En niet om de financiën die daarbij horen.

Dus: maak altijd gebruik van het bindende voordrachtrecht. Heeft de cliëntenraad nu niemand voorgedragen? Doe dat dan als de termijn van een toezichthouder afloopt. En maak afspraken met je bestuurder over de wijze waarop de bindende voordracht tot stand kan komen.

Heeft u vragen?

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de LOC-Vraagbaak via telefoonnummer 030 284 32 00 of via e-mail vraagbaak@loc.nl.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Reacties

  • Jan Goesten gaf als reactie: Dit voordrachtrecht geldt niet voor Familieraden?

    Beste Jan,

    Volgens de wet geldt dit voordrachtrecht voor de cliëntenraad zoals deze binnen de instelling actief is. Dit is vervolgens ook weer omschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen cliëntenraad en de zorgaanbieder. Als jullie familieraad dit recht heeft, is dit dus vastgelegd. Anders ligt het recht bij de cliëntenraad, tenzij anders is bepaald. 

Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen