Regelmatig laten mensen de Nationale Ombudsman weten dat zij knelpunten ervaren als zij voor zorg aankloppen bij de overheid. Het is hen bijvoorbeeld niet duidelijk bij welke instantie zij hun zorgaanvraag moeten indienen, zij worden van het kastje naar de muur gestuurd. De Nationale Ombudsman heeft hier onderzoek naar gedaan. Op 14 mei publiceert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen hierover het rapport Zorgen voor burgers met daarin knelpunten en mogelijke oplossingen.

Actie overheid nodig

Met dit onderzoek wijst de Ombudsman de overheid op de knelpunten en draagt oplossingen aan. De Ombudsman vraagt de overheid om actie hierop. 

Op papier goed geregeld

Meer dan een jaar geleden wees de ombudsman al op knelpunten die burgers ervaren als zij voor zorg aankloppen bij de overheid. En nog altijd hoort hij regelmatig van burgers dat het hen niet of nauwelijks lukt zorg of ondersteuning voor zichzelf te regelen. Op papier lijkt het allemaal goed geregeld maar in de praktijk zijn drempels te hoog, regels te complex en vallen mensen buiten de boot.

Ervaren knelpunten

Een greep uit de knelpunten die burgers ervaren:

 • Het is niet altijd duidelijk bij welke instantie zij hun zorgaanvraag moeten indienen, zij worden van het kastje naar de muur gestuurd.
 • Instanties wijzen burgers niet op onafhankelijke cliëntondersteuning.
 • Hun zorg wordt niet gecontinueerd en zij ervaren bureaucratische rompslomp zoals overbodige (her)indicaties en te veel formulieren.

Van Zutphen: "Deze knelpunten zijn ingrijpend, urgent en bestaan al veel te lang. Burgers moeten terecht kunnen bij één overheid waar instanties zoveel als nodig samenwerken."

Oplossingen

De Nationale ombudsman wil snel en concreet actie om de knelpunten op te lossen die de toegang tot zorg voor burgers belemmeren. Als oplossingen voor de betrokken instanties ziet hij dit:

 1. Werk integraal en multidisciplinair en verwijs burgers goed door.
 2. Zorg voor een overbruggingsbudget in situaties waarin het niet direct duidelijk is welke zorgwet of financiering van toepassing is.
 3. Zet de uitvoering centraal en investeer in scholing en methodiekontwikkeling. Maak moeilijke gevallen bespreekbaar, escaleer indien nodig en leer ervan.

Afspraken

Deze oplossingen heeft de ombudsman op 25 april jl. besproken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. VWS, VNG en ZN gaan met de voorgestelde oplossingen aan de slag. Dit najaar zit de Nationale ombudsman opnieuw met hen aan tafel over de stand van zaken.

Meer informatie

 • Website de Nationale Ombudsman
 • Vraagbaak LOC 
  LOC pleit voor zorg die aansluit bij behoeften van mensen. Cliëntenraden en vrienden van LOC kunnen bij de Vraagbaak terecht voor informatie en advies. De Vraagbaak beantwoorden  vragen over (mede)zeggenschap en belangenbehartiging in zorg en welzijn.
  Aan cliënten geeft de Vraagbaak informatie en advies bij vragen over zorg- en dienstverlening, patiëntenrechten en dergelijke. Zonodig verwijst de Vraagbaak door naar andere instanties.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen