LOC maakt zich zorgen over het huisartsentekort en wachtlijsten voor inschrijving bij een huisarts. In een brief vroegen we aandacht voor deze problematiek bij minister Bruins van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De minister antwoordde dat hij het signaal herkent en LOC zal uitnodigen voor een gesprek over de brief.

Brief LOC

LOC schrijft in de brief aan VWS over het huisartsentekort dat het vroeger gebruikelijk was dat de grootste verzekeraar in de regio voldoende huisartsenzorg inkocht. Inmiddels ligt dat genuanceerder, met als gevolg wachtlijsten voor inschrijving bij een huisarts. Zo zijn er inmiddels alleen al in Leeuwarden 350 mensen die op een wachtlijst staan.

Het probleem van de wachtlijsten beperkt zich niet tot Friesland. Ook in bijvoorbeeld Drenthe en in de Randstad zijn er problemen. De wachtlijsten vindt LOC nog ernstiger, doordat steeds meer kwetsbare mensen door gewijzigd overheidsbeleid thuis wonen. En daarmee afhankelijk zijn van de zorg via de huisarts.

Wanneer de zorgverzekeraar zijn zorgplicht niet voldoende nakomt, kunnen mensen een klacht indienen bij de NZa. LOC merkt dat mensen dat in de praktijk niet weten of doen. En dat dat geen oplossing is voor het probleem.

Antwoord minister

Minister Bruins liet LOC in een brief van 22 november weten veel waarde te hechten aan het ontvangen van dit soort signalen. VWS herkent de signalen dat het in bepaalde regio's voor patiënten lastig is om een huisarts te vinden. "Bijvoorbeeld doordat huisartsen die met pensioen willen gaan moeilijk een opvolger kunenn vinden die de praktijk wil overnemen."

Overal toegankelijk

VWS vindt het belangrijk dat de huisartsenzorg overal in Nederland toegankelijk is. Landelijk gezien heeft VWS in Nederland voldoende huisartsen opgeleid. VWS stelt meer opleidingsplaatsen beschikbaar dan het Capaciteitsorgaan adviseert, deze lijn zet VWS ook de komende jaren door. 

Complex probleem

Alleen daarop inzetten lijkt nu onvoldoende te zijn, aldus VWS. "Dit is een complex probleem, waarvoor geen gemakkelijk oplossing voorhanden is. De uidaging lijkt hem niet zo zeer te zitten in het aantal huisartsen maar vooral: hoe zorgen we ervoor dat huisartsen zich ook goed over het land verspeiden. In Nederland kunnen huisartsen zelf kiezen waaar zij willen werken, zij kunnen dus niet gedwongen worden om in een bepaald gebied aan de slag te gaan."

Onderzoek

VWS schrijft verder dat momenteel in opdracht van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en VWS onderzoek wordt gedaan naar de balans tussen vraag en aanboed per regio. "De resultaten kunnen VWS en partijen in het veld helpen om gericht actie te ondernemen. De Patiëntenfederatie heeft zitting in de Klankbordgroep van dit onderzoek. De invalshoek van de patiënt is hiermee gewaardborgd."

Oplossing in regio

Daar waar het nu lastiger is om een huisarts te vinden, vindt VWS dat het aan partijen in de regio is om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. "Zorgverzekeraars hebben hierbij, mede vanwege hun zorgplicht, een belangrijke rol. Verzekeraars proberen op verschillende manieren al oplossingen te bedenken om het aantrekkelijk te maken voor huisartsen om zich in regio's te vestigen waar men nu hard op zoek is naar opvolging. Zij kunnen dit echter niet alleen, zij zoeken daarvoor de samenwerking met de huisartsen in de regio en bijvoorbeeld gemeenten."

Gesprek

VWS zal LOC uitnodigen voor een gesprek over de punten in de brief nadat de resultaten van het hierboven genoemde onderzoek beschikbaar zijn. 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen