Mensen die zorg nodig hebben, blijven steeds vaker en langer thuiswonen. Mensen hebben dan vaak met meer aanbieders te maken, die weer via verschillende eigen wetten worden gefinancierd. Die allemaal hun eigen vorm van medezeggenschap hebben. Waardoor mensen door meer medezeggenschapsorganen vertegenwoordigd worden.

Nieuwe vormen van medezeggenschap

Het wetsvoorstel Wmcz 2018 biedt de mogelijkheid om nieuwe vormen van medezeggenschap te realiseren. Zodat er bijvoorbeeld per wijk of straat inspraak is. Het vinden van een optimale vorm van medezeggenschap verschilt van plaats tot plaats. Het is lokaal maatwerk dat alleen in nauwe samenspraak met betrokkenen tot stand kan komen.

Proeftuin Ruwaard

In Ruwaard (een wijk in Oss) loopt een proeftuin waarin wijkbewoners en organisaties samen naar oplossingen zoeken. Uiteindelijk streven zij naar hun ideale toekomstbeeld: “Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren”.

Diverse organisaties verkennen de toekomstige zorg op lokaal niveau, met een radicaal eenvoudige werkwijze. De werkprocessen rond wonen, welzijn en zorg brengen ze tot de essentie terug. En daarmee boeken ze een opmerkelijk resultaat: een stijging van het welbevinden, lagere maatschappelijke kosten én nieuwe inzichten hoe integraal werken bevorderd kan worden.

Door schotten weg te halen uit de financiering en organisaties en door actie-leren en burgerparticipatie, willen de partners de leefbaarheid en vitaliteit van ‘Wij(k) de Ruwaard’ vergroten.

Hiermee ontwikkelt de proeftuin Ruwaard zich tot een interessante vindplaats voor nieuwe rollen en initiatieven, ook voor burgers, cliënten en hun vertegenwoordigers.

Inspiratie-ochtend met initiatiefnemers

LOC nodigt cliëntenraadsleden uit voor een inspiratie-ochtend over deze proeftuin. Initiatiefnemers delen tijdens deze ochtend de belangrijkste lessen uit de proeftuin. Over anders denken, doen en organiseren in de wijk, en wat dit betekent voor de mensen. We verkennen met elkaar hoe we de regie van bewoners en cliënten nog sterker kunnen maken.

Een echte aanrader voor cliëntenraadsleden die actief zijn in de wijk en nadenken over het versterken van zeggenschap. Denk daarbij aan cliëntenraden in de thuiszorg, (ambulante) GGz of cliëntenraden die vanuit verpleeghuiszorg te maken hebben met dienstverlening in de wijk.

Locatie en tijd

De bijeenkomst vindt plaats op 21 maart 2019 in het wijkcentrum in Ruwaard (Oss).

Het inhoudelijke programma duurt van 10.00 - 13.00 uur. Na afloop kunt u onder het genot van een lunch verder napraten.

Aanmelden

Aanmelden kan via de knop hieronder:

Deelname is kosteloos voor cliëntenraden die lid zijn van LOC.

Er is ruimte voor maximaal 100 mensen. Er kunnen zich daarom 2 deelnemers per cliëntenraad/organisatie aanmelden.

U ontvangt begin maart een bevestiging van de aanmelding met de precieze locatie.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen