De trend van dalende tarieven keren en weer kijken naar de kwaliteit van thuiszorg. Dat wil staatsecretaris Van Rijn (VWS) bereiken met nieuwe wetgeving voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op 3 maart is er een internetconsultatie gestart om commentaar en feedback te geven op het ontwerpplan van Van Rijn. Deze consultatie loopt tot 31 maart 2016. En het is voor iedereen mogelijk om hier een reactie op te geven.

Van kosten naar kwaliteit

Met de consultatie hoopt Van Rijn een breed draagvlak onder gemeenten, werkgevers, werknemers en cliënten te vormen. De kern van de nieuwe wetgeving is dat gemeenten in het vervolg moeten aangeven waar zij op letten tijdens de inkoop van thuiszorg. Kosten mogen niet meer de enige overweging zijn, maar in het vervolg zal ook een aantal wettelijke eisen meespelen. Zo wil de Rijksoverheid mensen helpen die thuiszorg krijgen of verlenen. 

De nieuwe wettelijke eisen gaan onder andere over de inspraak van cliënten, opleiding van thuiszorgmedewerkers, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en de inzet van zelfstandigen zonder personeel. Door van gemeenten te eisen dat zij met de vorige punten rekening houden in hun inkoopplan, hoopt staatssecretaris Van Rijn de kwaliteit in de thuiszorg te waarborgen. De eisen komen overigens niet uit de lucht vallen. Ze zijn gebaseerd op de 'Code Verantwoordelijkheid Marktgedrag Thuisondersteuning'. Deze code wordt al door verschillende gemeenten toegepast. 

Pas op voor extra regels

LOC is blij met de aanzet om kwaliteit in de thuiszorg te verbeteren. Maar waarschuwt voor de wildgroei aan regels binnen het systeem van de zorg. Bij het opstellen van nieuwe wettelijke eisen moet er eerst worden gekeken naar de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener. En hoe we deze relatie kunnen verbeteren. Daar zijn regels voor bedoeld. En ze moeten niet leiden tot extra administratieve lasten voor de zorgvrager of -verlener. Zolang de systeemwereld van regels en controles nog in de weg zit, is de stap naar kwaliteit moeizaam.

Jan de Vries, directeur van ActiZ, heeft vanmorgen bij BNR Nieuwsradio uitgesproken dat cliënten veel meer zeggenschap over de inkoop van thuiszorg moeten krijgen. Luister het fragment hier terug.

Je kan hier deelnemen aan de internetconsultatie. 

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Reacties

 • j.slagers@planet.nl zei:

  Hoe is de inspraak van cliënten in de wijkverpleging formeel geregeld. Waar kan ik dat vinden?
  • Beste J. Slagers,

   De formele inspraak voor wijkverpleging is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Wmcz van 1996 is van toepassing op instellingen die zorg verlenen die gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). De wettekst Wmcz is te lezen via de volgende link: klik hier. Op de website www.wmcz.nl kunt u informatie lezen over de ontwikkelingen inzake de concept Wmcz 2018.

   Naast de formele inspraak van cliënten, is het binnen de wijkverpleging ook van belang om op individueel niveau inspraak te hebben. Dit jaar is het Kwaliteitskader wijkverpleging opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland. Het doel van het Kwaliteitskader wijkverpleging is de kwaliteit van zorg te vergroten, waarbij de wens van de cliënt centraal staat. Dat vraagt om inspraak van cliënten; zowel op individueel niveau (zeggenschap) als op collectief niveau (medezeggenschap).

   In het Kwaliteitskader wijkverpleging wordt in paragaaf 6.1 nader ingegaan op de vraag: Wat heeft de cliënt te verwachten van wijkverpleging? In paragraaf 6.1.8 staat o.a.: De cliënt wil duidelijke afspraken met het team wijkverpleging en niet bij herhaling het verhaal te hoeven vertellen. De wijkverpleegkundige stelt in overleg met de cliënt een zorgplan op en zorgt voor de afstemming met het team, de verslaglegging en de evaluatie van de zorg. De cliënt wordt gemonitord en bij signalering van veranderingen wordt het plan aangepast. Om de eigen regie te kunnen voeren krijgt de cliënt toegankelijke informatie over wat er aan de hand is, wat er is afgesproken en waarom dit is afgesproken. De cliënt heeft ten alle tijden en overal waar hij/of zij dat wil, toegang tot het zorgplan en zorgdossier.

   De cliëntenraad van de zorgorganisatie die wijkverpleging biedt, kan bijvoorbeeld het gesprek aangaan en/of adviseren over de wijze waarop cliënten wijkverpleging inspraak op indivueel of collectief niveau (kunnen) hebben. In de praktijk zijn er veel mogelijkheden. Van belang is om te kijken wat passend is bij de cliëntenpopulatie en zorgorganisatie. LOC kan in een traject om te komen tot passende vormen van inspraak en medezeggenschap begeleiden. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de LOC-vraagbaak via telefoonnumer (030) 284 32 00 of via email vraagbaak@loc.nl.

   Vriendelijke groet,

    

   José Broers

   Adviseur LOC Zeggenschap in zorg

    

    

   Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
   Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
   • Inspraak van -individuele- cliënten kan vergroot worden door gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning

    Uit onderzoek blijkt dat een flink aantal zeer kwetsbare cliënten vaak moeite hebben om de juiste zorg te vinden. Vaak is ook niet bekend dat zij geholpen kunnen worden door een onafhankelijke cliëntondersteuner. 

    Onafhankelijke cliëntondersteuning kan helpen om mensen meer zeggenschap te geven over hun leven als zij zorg nodig hebben. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld:

    • helpen bij het opstellen van een persoonlijk plan of zorgplan.
    • ondersteunen in de zoektocht naar passende Wlz-zorg. Welke zorginstelling of welk verpleeghuis past bij mij?
    • de vraag en achterliggende vragen verhelderen.
    • bemiddeling tussen cliënt en zorgaanbieder.

    Onafhankelijke cliëntondersteuning is kosteloos. Een indicatie is ook niet nodig.

    Op de website van uw gemeente staat welke organisatie onafhankelijke cliëntondersteuning biedt. Ook Zorgkantoren en de cliëntenorganisaties MEE en Zorgbelang bieden onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor meer informatie: klik hier. 

    Binnen het experiment persoonsvolgende zorg Zuid-limburg is één van de drie thema's: De cliënt kiest: met onafhankelijke cliëntondersteuning en goed zicht op het aanbod in de regio, helpen we de cliënt tijdig en goed geïnformeerd een keuze te maken. Het thema wordt uitgewerkt tijdens de bijeenkomsten vraagverheldering. Voor meer informatie: kijk hier

    Factsheet cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

    Factsheet cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)
Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen