De ministeries van VWS en Justitie en veiligheid hebben een internetconsultatie geopend over besluiten die horen bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet forensische zorg. Deze wetten gaan over mensen met psychiatrische problematiek, dementie en verstandelijke beperkingen.

Dwang bij zelfstandig wonen

De drie vragen die de ministeries in de internetconsultatie stellen gaan over dwang bij mensen die zelfstandig wonen. Dit zijn niet alleen mensen met psychiatrische problematiek maar ook die met dementie en verstandelijke beperkingen.

Omschrijving zorg binnen en zorg buiten de instelling

Het onderscheid is belangrijk omdat er aanvullende eisen zijn voor dwang thuis. De ministeries willen weten of de omschrijving in de toelichting op het besluit duidelijk is.

Toestaan van fixatie en insluiting

Vormen van dwang die thuis mogen worden toegepast zijn:

 1. toedienen van vocht, voeding en medicatie en het doen van medische controles / handelingen en therapeutische maatregelen;
  b. beperken van bewegingsvrijheid, met uitzondering van fixatie;
  c. toezicht houden op de bewoner;
  d. onderzoek van kleding of lichaam;
  e. onderzoek van de woning op drugs en gevaarlijke voorwerpen;
  f. controle op aanwezigheid drugs;
  g. de bewoner beperken in de vrijheid zijn eigen leven in te richten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen.

Fixatie (vasthouden / vastbinden) en insluiting (separatie / afzondering) zijn niet toegestaan.

Nu willen de ministeries weten:

 • of kortdurende fixatie mogelijk zou moeten zijn en voor welke vormen van zorg dat zou moeten gelden. Zelf denken zij het vasthouden van iemand om hem zijn medicatie te geven, vastbinden in de tandartsstoel of douchekruk.
 • Ook willen zij weten of insluiting mogelijk zou moeten zijn. Daarbij denken zij in eerste instantie aan het op slot doen van de woning als de hulpverlener even weg moet.
 • En willen zij weten onder welke voorwaarden dit mogelijk zou moeten zijn.
 • Vervolgens vragen zij of alle vormen van insluiting, dus ook separatie in de eigen woning mogelijk zou moeten zijn.

Voorwaarden voor vrijheidsbeperking

In de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang staat dat mensen in hun vrijheid beperkt kunnen worden wanneer dit noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden en er geen andere mogelijkheden meer zijn. In het besluit staan aanvullende voorwaarden voor dwang thuis.

Dit zijn:

- overleggen met deskundige(n) over toezicht en aantal zorgverleners;
- vastleggen hoe het toezicht gerealiseerd wordt;
- vastleggen hoeveel zorgverleners aanwezig moeten zijn bij toepassen dwang;
- evaluatie zorgplan na vier weken;
- permanente bereikbaarheid van een zorgverlener;
- beleidsplan waarin staat;
- welke factoren meewegen of iemand dwang thuis krijgt of gedwongen wordt opgenomen;
- hoe door toezicht de veiligheid wordt geborgd;
- welke factoren meewegen bij bepalen van het aantal zorgverleners
- hoe omgegaan wordt met fysiek verzet van de betrokken bewoner;
- hoe de permanente bereikbaarheid en ondersteuning is geborgd;
- hoe door toezicht grensoverschrijdend gedrag van een zorgverlener wordt voorkomen.

De ministeries willen weten of deze voorwaarden voldoende zijn of dat er meer voorwaarden moeten worden gesteld?

Reageren

Wilt u reageren? De internetconsultatie is tot 4 februari 2018 geopend en kunt u vinden op: https://www.internetconsultatie.nl/gedwongenzorg/reageren

Meer informatie

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen