Waar gaat het over?

De Tweede Kamer heeft de vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) aangenomen. De Eerste Kamer moet dat nog doen. In de Tweede Kamer was er discussie of bijvoorbeeld huisartsenpraktijken een cliëntenraad moeten hebben. En over de vraag of het redelijk is dat alle zorgorganisaties met meer dan 10 zorgverleners een cliëntenraad moeten hebben. Er is toen afgesproken dat de uitzonderingen in een zogenaamde Algemene maatregel van bestuur (Amvb) komen. Het concept van dit Amvb is nu klaar. Via internet kan iedereen daarop reageren.

Wanneer moet er een cliëntenraad zijn?

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 regelt dat een zorginstelling een cliëntenraad moet hebben. Wat een instelling is staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Voorwaarde is dat er bij de instelling meer dan tien personen werken die zorg verlenen.  

Wat zijn de uitzonderingen?

Er zijn twee uitzonderingen. Er hoeft geen cliëntenraad te zijn:

  • bij bepaalde zorgvormen vanwege de manier waarop de zorg wordt verleend of vanwege de relatie tussen de cliënt en de zorginstelling
  • als cliënten er niet 24 uur verblijven en er 25 of minder mensen zorg verlenen en
  • die zorg niet bestaat uit:
           a. zorg door medische specialisten;
           b. persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging.
           Met de letter b. wordt de wijkverpleging/thuiszorg uitgezonderd van de verruiming van het aantal zorgverleners waarbij een cliëntenraad verplicht is.

Wat staat in de Algemene maatregel van bestuur?

In de concept Algemene maatregel van bestuur (Amvb) is uitgewerkt wanneer deze twee uitzonderingen aan de orde zijn.

Hoe kun je reageren?

Via internet is het mogelijk om te reageren op de concept Algemene maatregel van bestuur. Ook cliëntenraden kunnen hun visie geven op het voorstel van de minister welke zorgvormen geen cliëntenraad hoeven te hebben. En het idee om bij zorg buiten de instelling een minimum van 25 hulpverleners aan te houden.

Reageren kan tot uiterlijk 23 mei 2019. De link is: www.internetconsultatie.nl/medezeggenschapsbesluit

Heb je nog vragen?

Bel dan gerust met de vraagbaak van LOC: 030 284 32 00 of vraagbaak@loc.nl.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen