Op maandag 23 april vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de recente evaluatie van de Jeugdwet, die op 1 januari 2015 inging. Uit de evaluatie bleek onder andere dat één op de drie (kwetsbare) gezinnen de weg naar hulp maar moeilijk weten te vinden. En dat gezinnen in zogenoemde drang- en dwangsituaties van jeugdbescherming de rechten en plichten niet te horen krijgen of dat deze voor hen niet helder zijn.
 
Brede vertegenwoordiging
 
De Tweede Kamer wilde graag 'het veld' uitgebreid horen over de gevolgen van de invoering van de Jeugdwet. LOC behartigt de belangen van jongeren en ouderen die met Jeugdhulp te maken krijgen en droeg een aantal ervaringsdeskundige jongeren en ouderen voor om deel te nemen aan dit gesprek. Bij de voordracht lette LOC op een brede vertegenwoordiging: zowel ouders als jongeren zelf en diverse achtergronden wat problematiek betreft zoals Jeugd GGz, Jeugdbescherming en Pleegzorg. De jongeren en ouders namen op eigen titel deel en niet namens LOC.
Het rondetafelgesprek duurde vijf uur. Behalve jongeren en ouderen kwamen in verschillende blokken ook aan het woord: deskundigen; zorgmedewerkers en jeugd-GGz. Zie het overzicht met deelnemers
 

Ervaringen en aanbevelingen

In het eerste blok vertelden twee jongeren en twee ouders over hun eigen ervaringen en welke aanbevelingen ze hebben voor Tweede Kamerleden. Zij vertelden bijvoorbeeld:
 
 • "Er wordt door gescheiden geldstromen nog steeds in hokjes gewerkt. Het is blijkbaar niet mogelijk om problemen integraal aan te pakken voor het hele gezin."
 • "Je kan wel dezelfde poppetjes in een andere setting neerzetten, maar dat verandert de cultuur nog niet."
 • "Er is één positief punt aan de transitie. Het heeft bestaande problemen in de jeugdhulp nog beter naar voren gebracht."
 • "Er moet nog veel gebeuren voordat er sprake is van gelijkwaardige participatie van jongeren en ouders. Hoe vaak gebeurt het niet dat er al een plan ligt en jongeren en ouders daar nog een plasje over mogen doen? Of dat zij helemaal niet geïnformeerd worden en nog voor het beeld op de bühne worden getrokken?"

Hieronder staat een kort overzicht met de belangrijkste punten die de deelnemers aan het gesprek inbrachten.

Jongeren en ouders

 • Gemeenteraadsleden lijken niet alle kennis over jeugdhulp te hebben
 • In aanbestedingen staat prijs - en niet kwaliteit - voorop
 • Generalisten in wijkteams kennen specifieke problematiek niet
 • Leeftijdsgrens van 18 voor jeugdhulp moet van tafel. Wie is er dan volwassen?
 • Instellingen vermommen bezuinigingen als 'netwerkweekenden' omdat er geen geld meer is voor groepsbegeleiders in de weekenden.
Deskundigen

 • Er is geen sprake van een cultuur van 'leren, verbeteren en innoveren'
 • Jeugdhulp heeft rust - en geen budgetkortingen - nodig
 • Grootste probleem is continuïteit in hulpverlening, en hulpverleners
Zorgmedewerkers

 • Werkdruk neemt steeds meer toe
 • Specialistisch aanbod (opvang slachtoffers loverboys) dreigt te verdwijnen in gemeentelijke versnippering
 • Mazen van de wet worden opgezocht om 'goed' werk te kunnen leveren
Jeugd-GGz

 • Grote fout om GGz bij gemeenten neer te leggen
 • Ja, het is soms nodig om meer zorg te leveren. Maar gemeenten hebben zoveel bezuinigd dat instellingen moesten inkrimpen, en dat personeel krijg je niet zomaar terug
Vervolg
 
Kamerleden gebruiken deze gesprekken om zichzelf te laten informeren voor debatten én te laten zien dat zij signalen van 'het veld' serieus nemen. Er komt binnenkort ook een debat over de evaluatie van de Jeugdwet en daar komen deze verhalen van mensen ook weer aan bod. LOC zal via dit platform gaan berichten over dit debat. We blijven Tweede Kamerleden informeren over wensen en ervaringen van jongeren en ouders die met de Jeugdwet te maken krijgen. 
 
Meer informatie
 
De uitvoering van de Jeugdwet ligt sinds 2015 bij de gemeenten. Na de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart zijn er veel nieuwe gemeenteraadsleden. Een deel van hen zal zich intensief gaan bezighouden houden met het jeugdbeleid. Om hen te vertellen wat jongeren en ouderen belangrijk vinden, zette LOC Jeugd de campagne #halloraadsleden. In zes filmpjes geven jongeren en ouderen een aantal belangrijke boodschappen over jeugdhulp en jeugbescherming mee aan gemeenteraadsleden. Bekijk de filmpjes.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen