Het AD bracht vanochtend het volgende nieuws naar buiten. Ook Skipr, ZorgvisiePZC, BN / De Stem, Omroep Brabant en De Gelderlander berichtten er intussen over.

Vorig jaar kreeg de samenwerkende cliëntenraad Thebe West-Brabant - waaronder 10 zorglocaties vallen - voor het eerst 'signalen' binnen dat oude en zieke bewoners hun persoonlijke beddengoed nog wel door de instelling konden laten reinigen, maar voortaan op eigen kosten.

Bewoners moeten nu een bedrag betalen van 5 euro per 'gewone' wekelijkse verschoning. ,,Terwijl dit vóór de invoering van de Wet Langdurige Zorg (begin 2015, red.) op kosten was van de instelling ," vertelt Hans Marcelis van de cliëntenraad. ,,Omdat zeker nieuwe bewoners heel veel waarde hechten aan iets eigens, zoals bed- en badgoed van thuis, moet de zorgorganisatie hier soepel mee omgaan."

Ambitieus

Toen de cliëntenraad aan de bel trok over het veranderde beleid, kreeg die bij de directie nul op het rekest. Het zou te duur worden om gratis het persoonlijke dekbed van iedere bewoner te blijven wassen, sorteren en weer op de juiste plaats terug te bezorgen. ,,Als er botweg 'nee wordt gezegd, valt er niet meer te onderhandelen", concludeerde de cliëntenraad. Dus werd de organisatie LOC Zeggenschap in zorg ingeschakeld,  die de zaak weer aankaartte in een landelijke stuurgroep van Waardigheid en Trots. Dit is een ambitieus verbeterplan van staatssecretaris Van Rijn voor de ouderenzorg.

Botsende werelden

Volgens LOC gaat het hier weer eens om de botsende werelden van cliëntenbelangen enerzijds en de financiële insteek van zorgbestuurders anderzijds. ,,Maar vanuit menselijk oogpunt moet dit toch geregeld kunnen worden?"

Bouwmeester en collega Volp gaan Kamervragen stellen aan het kabinet over deze misstand. Een woordvoerder van Van Rijn bevestigt dat de zaak aan de orde is geweest. ,,Het zou het mooiste zijn als cliëntenraad en instelling daar samen uit komen."

Extra kosten
Thebe erkent via een schriftelijke reactie aan deze krant dat de aanbieder onder de WLZ moet zorgen voor schoon bed- en badgoed.  ,,Wanneer een cliënt kiest voor bed- en badgoed van de instelling zelf, worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht."

Echter, Thebe geeft mensen ook de mogelijkheid om eigen bed- en badgoed te gebruiken. ,,De cliënt kan dit zelf (laten) wassen, maar kan er ook voor kiezen om dit door Thebe te laten doen, tegen een extra vergoeding. Thebe heeft dit voorstel getoetst bij het zorgkantoor en Zorginstituut Nederland."

Dat Zorginstituut, een belangrijke adviseur van het ministerie, schrijft echter zelf in een brochure over langdurige zorg: ,,De instelling betaalt de kosten van het wassen, drogen en strijken van beddengoed, handdoeken en washandjes." Verder laat Thebe nog weten zich te 'herkennen in het standpunt van haar cliëntenraad dat eigen bed- en badgoed kan bijdragen aan de huiselijkheid voor een cliënt'.

Samen met de cliëntenraad zegt de Raad van Bestuur momenteel te kijken naar mogelijkheden om deze kosten te kunnen financieren. Volgens Marcelis zal op 30 augustus een gesprek plaatsvinden tussen alle partijen over dit probleem.

Kamervragen

De vragen die kamerleden Bouwmeester en Volp aan de minister en staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben gesteld op een rij:

1. Bent u bekend met de situatie dat bewoners van zorginstelling Thebe (regio Breda) graag onder hun eigen vertrouwde dekbedovertrek willen slapen, aangezien ze alles thuis achter hebben moeten laten, maar dat het bestuur dit voor mensen met een laag inkomen niet mogelijk maakt, omdat ze de benodigde wasbeurten van dit beddengoed niet wil betalen?

2. Bent u het met de PvdA eens dat juist zo'n wens van bewoners bijdraagt aan kwaliteit van leven en dat dit ingaat tegen waardige zorg die bij mensen past?

3. Acht u het wenselijk dat op verzoek van de cliëntenraad en LOC de top van het ministerie van VWS, het Zorginstituut, CZ, Zorgverzekeraars Nederland, Taskforce waardigheid en trots zich allemaal over deze casus buigen, maar dat dit er tot op heden niet toe heeft geleid dat ook mensen met een laag inkomen onder hun eigen dekbedovertrek kunnen slapen?

4. Wat zegt dit over de cultuur in de zorg?


5. Als "kwaliteit van leven" en "mens centraal" het adagium is, waarom is dan de top van Zorg Nederland zo lang bezig met deze vraag, in plaats van achter deze mensen te gaan staan?

6. Wat zegt deze casus over de positie van individuele cliënten en de cliëntenraad ten opzichte van bestuur en toezicht in de instelling? 

7. Staat hier de gewenste leefwereld van mensen centraal of de bestuurlijk/ financiele insteek, kunt u dat onderbouwen?

8. Bent u het met PvdA eens dat versterking van de positie van bewoners, cliënten en patiënten op individueel en collectie niveau hard nodig is om dit soort situaties te voorkomen, zodat hun wens echt centraal komt te staan?

9. Wat acht u nodig om te zorgen dat bewoners, cliënten en/ of patiënten de zorg krijgen die bij hen past in plaats van andere belangen of denkwijze de overhand neemt?

*Casus verstrekt door loc zeggenschap in zorg en op uw ministerie bekend

 Op 18 oktober 2016 zijn de antwoorden op de Kamervragen verstrekt door minister Schippers (VWS).

Vraag 1

Kent u de situatie dat bewoners van zorginstelling Thebe (regio Breda) graag onder hun eigen vertrouwde dekbedovertrek willen slapen, aangezien ze alles thuis achter hebben moeten laten, maar dat het bestuur dit voor mensen met een laag inkomen niet mogelijk maakt, omdat ze de benodigde wasbeurten van dit beddengoed niet wil betalen?1

Antwoord 1

Ik ben er van op de hoogte dat er onenigheid is ontstaan tussen zorginstelling Thebe en één van haar cliëntenraden over de waskosten van eigen beddengoed van bewoners.

Vraag 2

Deelt u de mening dat juist zo’n wens van bewoners bijdraagt aan kwaliteit van leven, en dat dit ingaat tegen waardige zorg die bij mensen past?

Antwoord 2

Ja, de zorginstelling waar een cliënt verblijft, moet zoveel mogelijk «thuis» zijn voor de bewoner. Wat dat betekent is per bewoner verschillend en zit soms in ogenschijnlijk kleine dingen zoals het kunnen slapen onder eigen beddengoed. Kwalitatief goede zorg betekent dat met de bewoner en of zijn naaste(n) wordt besproken wat belangrijk is voor de kwaliteit van leven. Hierover worden afspraken gemaakt in het zorgplan.

Vraag 3 en 5

Acht u het wenselijk dat op verzoek van de cliëntenraad en van het LOC Zeggenschap in zorg (een organisatie die zich inzet voor cliënten en cliëntenraden van verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en huurders van aanleunwoningen) de top van het Ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraar CZ, Zorgverzekeraars Nederland en de Taskforce Waardigheid en Trots zich allemaal over deze casus buigen, maar dat dit er tot op heden niet toe heeft geleid dat ook mensen met een laag inkomen onder hun eigen dekbedovertrek kunnen slapen?

Als «kwaliteit van leven» en «mens centraal» het adagium is, waarom is dan de top van de zorgsector in Nederland zo lang bezig met deze vraag, in plaats van achter deze mensen te gaan staan?

Antwoord 3 en 5

Het Zorginstituut Nederland heeft op vrijdag 30 september het Wlz-kompas, waarin het Zorginstituut de zorg die onder de Wlz valt duidt, als volgt aangepast: Bij verblijf in een instelling is het verstrekken van bedlinnen, handdoeken en dergelijke onderdeel van het Wlz-verblijf. Het gaat om het zogenoemde platgoed: bed-, bad- en keukentextiel. De Wlz-instelling mag in overleg met de cliëntenraad de verzekerde de keus bieden tussen het gebruik van het (gratis) platgoed van de instelling of het gebruik van eigen platgoed. De instelling is verantwoordelijk voor het wassen van het platgoed. De instelling kan voorwaarden stellen aan het eigen platgoed (bijvoorbeeld kleurvastheid en wasmachinebestendigheid). De cliënt is verantwoordelijk voor het labelen van het eigen platgoed. Alleen als de instelling en de cliëntenraad hierover overeenstemming hebben, kan het budget voor het wassen van het eigen platgoed ook worden besteed aan andere manieren om het wonen en welzijn van de bewoners te faciliteren. Het gaat dan dus niet om een bezuiniging, maar om een door beide partijen gewenste invulling van het beleid.

Daarmee is mijns inziens helder dat de instelling verantwoordelijk is voor het wassen van het bedlinnen, ook voor het eigen bedlinnen van de cliënt, en hoe partijen dienen te handelen in deze situatie.

Vraag 4

Wat zegt dit over de cultuur in de zorg?

Antwoord 4

Op basis van een incident kan ik geen conclusies trekken over de cultuur in de gehele zorg. Voor wat betreft de situatie bij Thebe, het is aan cliëntenraden en bestuurder om onderling tot goede afspraken te komen. Als dat onderling niet lukt, dan kunnen zij naar de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden stappen.

Vraag 6, 7, 8 en 9

Wat zegt deze casus over de positie van individuele cliënten en de cliëntenraad ten opzichte van bestuur en toezicht in de instelling?

Staat hier de gewenste leefwereld van mensen centraal, of de bestuurlijk/ financiele insteek? Kunt u dat onderbouwen?

Deelt u de mening dat versterking van de positie van bewoners, cliënten en patiënten op individueel en collectief niveau hard nodig is om dit soort situaties te voorkomen, zodat hun wens echt centraal komt te staan? Wat acht u nodig om er voor te zorgen dat bewoners, cliënten en/of patiënten de zorg krijgen die bij hen past, in plaats van dat andere belangen of denkwijzen de overhand krijgen?

Antwoord 6, 7, 8 en 9

Ik vind het belangrijk dat de wensen en behoeften van cliënten centraal staan in de ouderenzorg. Het programma Waardigheid en Trots is hier ook op gericht.

Daarnaast heeft de cliëntenraad een belangrijke rol bij het scherp houden van besturen als het gaat om de positie van de cliënt. Daarom heeft een cliëntenraad ook een verzwaard adviesrecht als het gaat om kwaliteitsbeleid, voeding en hygiëne. Mocht daarbij een geschil ontstaan, dan kunnen partijen vragen aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden om inzake het geschil te bemiddelen. Deze kan zo nodig een bindende uitspraak doen. In de herziening van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen zullen de rechten van cliënten op kwaliteitsbeleid,voeding en hygiëne en de medezeggenschapsregeling verder worden aangescherpt. Het wetsvoorstel is op 30 september in internetconsultatie gegaan (http:// www.internetconsultatie.nl/ wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_zorgsector).

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

Reacties

  • Monique schrijft:

    Wat zou het fijn zijn als de tweede kamer zich uitsluitend buigt over zaken die er toe doen. Geneuzel over wasgoed hoort daar zeker niet bij, gewoon instelling aanspreken en regelen, zeker niet debat waardig. Dat kost Nederland echt te veel geld, daar kun je bijna alle was van Nederland een keer voor wassen.

Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen