De Tweede Kamer heeft op dinsdag 19 maart ingestemd met een motie van de Kamerleden Vera Bergkamp en Kees van der Staaij om te verkennen of het nodig is om te komen tot nieuwe regels die bijdragen aan de verbetering van de rechtspositie van kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdbescherming.

“Ernstig bedreigd in ontwikkeling”
Het blijkt dat niet altijd duidelijk is wat er wordt bedoeld met de zogeheten rechtsnorm "ernstig bedreigd in zijn ontwikkeling”. Een norm die kan leiden tot mogelijk onterechte beschuldigingen en een ondertoezichtstelling: een maatregel die een kinderrechter kan opleggen. Met het aannemen van deze motie zullen er dit jaar nog verkennende gesprekken worden gevoerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) met de Kinderombudsman, ouderorganisaties, cliëntenorganisaties en wetenschappers. De resultaten hiervan worden vóór het einde van 2019 aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Het Actieplan: hoe zat het ook alweer? 
Bij wet is geregeld dat de overheid kan ingrijpen bij situaties waar het kind “ernstig bedreigd wordt in zijn ontwikkeling”. Bijvoorbeeld door het opleggen van een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing door de kinderrechter. Zulke ingrijpende maatregelen zijn altijd verstrekkend en hebben een grote impact op het leven van zowel het kind als van de ouders. Het is daarom van belang dat er door de jeugdbescherming onderzoek wordt gedaan naar feiten, zodat een maatregel zorgvuldig onderbouwd is en recht doet aan alle betrokkenen. Gebleken is dat dit niet altijd zorgvuldig gebeurt en daarom is het nog altijd nodig om dit aanzienlijk te verbeteren. Het Actieplan moet daaraan bijdragen. 

Visie LOC op het Actieplan Feitenonderzoek
LOC gaf eerder aan dat er in het huidige Actieplan Feitenonderzoek veel goede aanknopingspunten staan, maar is ook van mening dat er in het Actieplan te weinig aandacht uitgaat naar de rechtspositie van kinderen, jongeren, ouders en betrokkenen. Het is fijn dat het ministerie van J&V verkennend zal kijken naar oplossingsrichtingen en daarbij de Kinderombudsman, ouder en- cliëntenorganisaties, en de wetenschap betrekt.

Oktober 2018: rondetafelgesprek 
Op woensdag 3 oktober 2018 vond een rondetafelgesprek plaats over het ‘Actieplan Verbetering Feitenonderzoek’, georganiseerd door de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. LOC Zeggenschap in zorg nam op uitnodiging van deze commissie deel aan dit gesprek en gaf haar visie op dit plan. Bovendien was LOC al een tijdje betrokken bij dit plan door vanuit een faciliterende rol de ervaringen van jongeren, ouders, professionals, de rechtspraak en andere betrokkenen op te halen en te verwerken. Deze ervaringen vormden de bouwstenen voor het Actieplan.

Lees hier het eerder gepubliceerde bericht Terugblik: rondetafelgesprek 'Actieplan Verbetering feitenonderzoek'.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen