adviesvangers (7)

De methode Adviesvangers van LOC Zeggenschap in Zorg en Kuseema staat sinds kort uitgebreid beschreven op het Participatiekompas. Dat is een website die de weg wijst naar kennis en praktijkervaringen over patiënten- en cliëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg. Bij vragen of problemen van cliënten zoeken organisaties steeds vaker naar manieren om cliënten te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. De methode biedt de mogelijkheid om dit op een creatieve en laagdrempelige manier te doen. Adviesvangers zijn getrainde ervaringsdeskundigen die via een brainstormsessie ideeën ophalen uit de doelgroep waar ze ook zelf toe behoren.
De komende tijd zijn er vijftien bijeenkomsten, in alle delen van het land, waar professionals, leidinggevenden en personeels- en beleidsmedewerkers in de jeugdhulp, jeugdbescherming (maar ook uit gemeenten) een workshop kunnen volgen onder begeleiding van 'adviesvangers'. Dat zijn kinderen, jongeren, jongvolwassenen, (pleeg)ouders met ervaring met jeugdhulp. Zij gaan met elkaar aan de slag om uit te vinden hoe professionals in de jeugdhulp echt cliëntgericht kunnen werken.
De komende tijd zijn er twaalf bijeenkomsten, in alle provincies van het land, waar professionals, leidinggevenden en personeels- en beleidsmedewerkers in de jeugdhulp een workshop kunnen volgen onder begeleiding van 'adviesvangers'. Dat zijn kinderen, jongeren, jongvolwassenen, (pleeg)ouders met ervaring met jeugdhulp. Zij gaan met elkaar aan de slag om uit te vinden hoe professionals in de jeugdhulp echt cliëntgericht kunnen werken.
15 maart organiseren Zorg+Welzijn, Sociaal Werk Nederland, Movisie, Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk en FCB (ondersteuner van werkgevers en -nemers) een dag voor sociaal werkers. Over wat er nodig is om optimaal hun werk te kunnen doen. Deze dag wordt ook de Sociaal werker 2017 bekend gemaakt. Een aantal Adviesvangers uit het netwerk van LOC verzorgen samen met Dennis van den Brink, LOC-coördinator jeugd een sessie 'cliëntgedreven werken en samenwerken.
Ben jij tussen 16 en 21 jaar en krijg je jeugdhulp of jeugdzorg? Vind je het belangrijk dat er naar de mening van jongeren geluisterd word? Kom dan naar de Brainstorm 18-/+! Tijdens een leuke, gezellige en inhoudelijke bijeenkomst bedenken jongeren zelf goede ideeën over zelfstandig zijn. En wat daar allemaal voor nodig is als je begeleid wordt vanuit de jeugdhulp. De goede ideeën worden anoniem verwerkt in de Monitor Transitie Jeugd om de zorg beter te maken.
Brainstorms organiseren met kinderen, jongeren, jongvolwassenen, (pleeg)ouders, naasten en (jeugd)professionals. Over hoe het doen en laten van professionals in de jeugdhulp volgens hen succesvol zou kunnen zijn. Daarvoor bundelen de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), het JeugdWelzijnsBeraad (JWB) en LOC Zeggenschap in zorg hun krachten. In het kader van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) zijn al een aantal van deze brainstorms georganiseerd. Lees, bekijk en beluister hier de eerste resultaten!
Een gemeente of organisatie heeft de vraag: hoe betrek je jongeren op een makkelijke en leuke manier bij het maken van plannen? En hoe weet je wat zij willen? LOC ontwikkelde vanuit haar visie op zorg voor jeugd samen met jongeren en Kuseema (communicatiebureau gespecialiseerd in jongerenparticipatie) het project 'Adviesvangers'. Organisaties krijgen eigen jongerenadviseurs (adviesvangers) die zelfstandig jongeren bij een vraag van de organisatie betrekken. Gemeenten en organisaties kunnen jongeren opgeven voor de nieuwe trainingen na de zomer.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen