clientenparticipatie (13)

In de publieksversie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat in het kort wat goede zorg inhoudt. LOC maakte deze publieksversie samen met andere organisaties. Door de belangrijkste uitgangspunten voor goede zorg kort samen te vatten, kunnen zoveel mogelijk cliëntenraden bekend raken met de inhoud van het kwaliteitskader.
In de nieuwe handreiking van LOC over het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg staan tips voor cliëntenraden over hoe de cliëntenraad kan bijdragen aan goede zorg voor alle bewoners. De bedoeling van het kwaliteitskader is dat alle bewoners goede zorg krijgen. Ook moet er aandacht zijn voor de naasten. Medewerkers moeten in staat zijn om hun werk te kunnen doen. Het kwaliteitskader gaat uit van een lerende organisatie. De cliëntenraad kan er op letten of er sprake is van goede en waarde-volle zorg.
In de aanloop naar het landelijk congres Cliëntenraden: Werk in uitvoering! vertelt cliëntenraadvoorzitter George Mulders over het belang van cliëntenraden in deze tijd, nieuwe leden werven en waarom een landelijk congres nodig is: "Het is belangrijk om van diverse kanten te horen waar we staan en welke problemen niet alleen op één plaats, maar landelijk bestaan."
In een interview in de aanloop naar het landelijke congres Cliëntenraden: Werk in uitvoering! geeft cliëntenraadvoorzitter Lidy Ruyssenaars een aantal voorbeelden van concrete verbeteringen die de cliëntenraad bereikte voor bewoners. zij zegt daarover: "Dat lijken kleine dingen, maar voor deze mensen zijn ze heel belangrijk."
Begin dit jaar stelde het Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg vast. Met daarin een groot aantal maatregelen om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Zorgorganisaties moeten het kwaliteitskader vertalen naar hun lokale situatie en op landelijk niveau moet er een van alles uitgewerkt worden. Zoals: welke instrumenten zijn geschikt om de tevredenheid van bewoners te meten? Wat voor soort personeel moet er in verpleeghuizen zijn? Bekijk hier het plan van aanpak.
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) wil dat patiënten en cliënten in staat zijn om zo fijn en gezond mogelijk te leven. Soms hebben patiënten en cliënten daar hulp bij nodig, bijvoorbeeld informatie of contact met lotgenoten. Om te weten wat u als cliënt of patiënt nodig heeft, vraagt het ministerie van VWS 3 minuten van uw tijd. Helpt u ons de zorg nog verder te verbeteren? Klik dan hier.
Het LOC-project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is van start gegaan. Dit nieuwe project vindt plaats in het kader van het landelijke verbeterprogramma Waardigheid en Trots. Vier organisaties gaan radicaal vanuit de relatie tussen mensen die zorg nodig hebben, hun familie en zorgverleners organiseren. Met steeds als uitgangspunt: dat wat voor alle betrokkenen van betekenis is. Maar eerder deed LOC met adviesbureau Artemea ook een project dat nu al nieuwe inzichten en praktische handvatten biedt aan cliënten, familie en professionals. Lees er meer over in dit bericht.
Op vrijdag 13 januari 2017 heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut Nederland het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ vastgesteld. Dit document biedt richting aan wat we in Nederland mogen verwachten van de verpleeghuiszorg. LOC draagt graag verder bij aan realisatie van goede zorg, zoals het kwaliteitskader beoogt. We zetten enkele punten op een rij die daartoe volgens ons belangrijk zijn en doen een aantal voorstellen. Lees verder in dit bericht.
Bijna 1000 mensen uit het hele land bezochten vandaag het congres 'Cliëntenraad: van weten naar doen' in Nieuwegein. Het congres stond in het teken van het versterken van de cliëntenraad. In dit bericht een impressie van de dag met reacties van bezoekers, foto's, en links naar de presentaties en verslagen die gemaakt werden. Filmpjes met reacties van mensen die aanwezig waren volgen later ook. Lees en kijk hier verder.
Vandaag bezoeken 800 mensen uit heel het land het congres 'Cliëntenraad: van weten naar doen!'. Cliëntenraadsleden, bestuurders en toezichthouders uit de verpleging, verzorging en thuiszorg ontmoeten elkaar in Nieuwegein. Om kennis op te doen en te delen. Doel van het congres is de versterking van de rol en positie van de cliëntenraad, zodat de stem van de cliënten goed wordt gehoord - en uitgangspunt is bij de organisatie van zorg. Lees hier meer over hoe je wat er besproken wordt kunt volgen, ook als je er niet bij kunt zijn.
Dit online tijdschrift is weer uit, dit keer met het thema 'minder regels'. Het tijdschrift richt zich vooral op medewerkers in de zorg. LOC draagt er ook aan bij vooral vanuit cliëntenperspectief. Ook dit keer kunnen de artikelen, interviews, tips, praktijkverhalen, reviews en achtergrondinformatie weer voor allerlei mensen in de zorg nuttig zijn. Lees hier verder.
Wat zijn de ervaringen van ouders met kinderen sinds de jeugdhulp naar de gemeenten is gegaan? Dat wilde Jenneke van Veen, lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein, graag horen. In het zomernummer van LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap schrijven we over haar recente bezoek aan de LOC-cliëntentafel Jeugd. Dat nummer valt volgende week weer bij leden van LOC op de mat. Als voorproefje publiceren we in dit bericht vast dit artikel over ontwikkelingen in de jeugdhulp. Lees hier verder.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen